Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Filtruj po dacie wydania
od:
do:
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji
wybranych decyzji - 272

11 lutego 2021 r.
DKN.5130.2024.2020 Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO dot. nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

11 stycznia 2021 r.
DKN.5130.2815.2020 Środki techniczne i organizacyjne, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie polegające na doborze nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz braku odpowiedniego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych

11 stycznia 2021 r.
DKN.5131.7.2020 Administrator, Analiza ryzyka, Prawidłowość, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki

05 stycznia 2021 r.
DKN.5131.6.2020 Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja w sprawie nałożenia kary w związku z brakiem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz brakiem zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie, przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

05 stycznia 2021 r.
DKE.561.11.2020 Kara pieniężna za niewykonanie decyzji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca niewykonanie - przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą - nakazu decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

05 stycznia 2021 r.
DKE.561.16.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładająca administracyjną karę pieniężną za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niedostarczeniu wszelkich informacji potrzebnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań, to jest do rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

29 grudnia 2020 r.
DKE.561.10.2020 Administrator, Fundacje/stowarzyszenia,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzieleniem informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

18 grudnia 2020 r.
DKE.561.17.2020 Administrator, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

17 grudnia 2020 r.
DKN.5130.1354.2020 Administrator, Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

16 grudnia 2020 r.
DKE.561.24.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem w ramach wykonywania przez ten organ jego zadań oraz nieudzielenia informacji Prezesowi w postępowaniu, niezbędnych do realizacji jego zadań

09 grudnia 2020 r.
DKN.5131.5.2020 Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z brakiem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO oraz brakiem zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie.

09 grudnia 2020 r.
DKE.561.13.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.9.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.12.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.14.2020 Administrator, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.15.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

03 grudnia 2020 r.
DKN.5112.1.2020 Środki techniczne i organizacyjne, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca naruszenia przez administratora przepisów rozporządzenia 2016/679 polegające na niewdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych służących do rejestracji danych osobowych abonentów.

26 listopada 2020 r.
DKE.561.20.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

19 listopada 2020 r.
DKE.561.21.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

12 listopada 2020 r.
DKN.5101.25.2020 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zawiadomienie osób, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kara upomnienia za ujawnienie listy osób, które są na kwarantannie.

30 września 2020 r.
ZKE.440.32.2019 Marketing, Prawo do sprzeciwu,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku

23 września 2020 r.
DKE.561.4.2020 Sektor publiczny, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie.

22 września 2020 r.
ZWAD.405.31.331.2019 Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor publiczny, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nadawania upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych

09 września 2020 r.
DKE.561.6.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

09 września 2020 r.
DKE.561.5.2020 Administrator, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie Straży Miejskiej i obowiązku pozostawiania w kwarantannie związanej z pandemią SARS-CoV-2.

24 sierpnia 2020 r.
DKN.5112.13.2020 Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków.

21 sierpnia 2020 r.
ZSOŚS.421.25.2019 Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych nałożona na SGGW.

17 lipca 2020 r.
ZKE.440.81.2019 Administrator, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, w której Skarżący sprzeciwił się na umieszczenie kamer na sąsiedniej działce.

02 lipca 2020 r.
DKE.561.3.2020 Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za niezapewnienie w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętów i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji.

30 czerwca 2020 r.
DKN.5112.7.2020 Rzetelność i przejrzystość, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie upomnienia Dyrektora szkoły za przetwarzanie danych uczniów w ankiecie szkolnej

05 czerwca 2020 r.
ZKE.440.38.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazująca udostępnienie danych osobowych i odmawiająca uwzględnienia wniosku w pozostałym zakresie

03 czerwca 2020 r.
DKE.561.2.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.

29 maja 2020 r.
DKE.561.1.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.

27 maja 2020 r.
ZKE.440.74.2019 Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej dotyczące przetwarzania jej danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń

27 maja 2020 r.
ZKE.440.6.2019 Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej, która dotyczyła przetwarzania jej danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

19 maja 2020 r.
ZKE.440.53.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa

14 maja 2020 r.
ZKE.440.87.2019 Marketing, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ dane Skarżącej zostały usunięte z bazy Fundacji

13 maja 2020 r.
ZKE.440.11.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa

08 maja 2020 r.
ZKE.440.31.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane skarżącej zgodnie w przepisami prawa

08 maja 2020 r.
ZKE.440.19.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarza dane skarżącego na podstawie przepisów prawa

30 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.13.2019 Sektor prywatny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez usunięcie z serwisu internetowego danych osobowych Skarżącego w zakresie jego imienia i nazwiska, sprawowanej przez niego funkcji, miejscowości zamieszkania oraz podpisu.

30 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.63.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane skarżącego zgodnie z przepisami prawa

30 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.5.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane skarżącego zgodnie z przepisami prawa.

23 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.65.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa

09 marca 2020 r.
ZSPR.421.19.2019 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor prywatny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji oraz pomieszczeń, skutkujące uniemożliwieniem Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenia czynności kontrolnych niezbędnych do realizacji jego zadań.

20 lutego 2020 r.
ZKE.440.67.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank usunął „firma nie istnieje” na „podmiot wpisany do bazy w celu dalszego monitorowania”

18 lutego 2020 r.
ZSZZS.440.768.2018 Dane biometryczne, Minimalizacja danych, Sektor publiczny, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez przetwarzanie danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie z usług stołówki szkolnej.

30 stycznia 2020 r.
ZKE.440.24.2019 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Spółka przetwarzała dane osobowe skarżącej zgodnie z prawem

09 stycznia 2020 r.
ZKE.440.41.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Fundusz przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z prawem

09 stycznia 2020 r.
ZKE.440.84.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane Skarżącego zgodnie z przepisami prawa

30 grudnia 2019 r.
ZKE.440.94.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie ograniczenia strefy zasięgu monitoringu domowego oraz usunięcia danych osobowych w postaci nagrań video pochodzących z monitoringu, na którym uwieńczono wizerunek Skarżącej

30 grudnia 2019 r.
ZKE.440.15.2019 Prawo do sprostowania danych, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie sprostowania danych małoletniej w zakresie jej daty urodzenia

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.73.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Kancelaria przetwarzała dane Skarżących zgodnie z przepisami prawa

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.4.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której Spółka pobierała datę urodzenia od rodziców w celu wyrobienia karty dziecka

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.75.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której Skarżąca zarzuciła Spółce, że przesyła jej nakazy zapłaty wierzytelności, a miała to samo nazwisko osoby, co do której Spółka prowadziła wierzytelność, dlatego Spółka nie przesyła Skarżącej tych nakazów

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.86.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych przez P. S.A. i umarzająca postępowanie w zakresie przetwarzania danych przez I. Sp. z o.o.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.88.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż bank w sposób niezamierzony, udostępnił Skarżącemu reklamę pożyczkową. Obecnie bank nie przetwarza danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych

05 grudnia 2019 r.
ZKE.440.49.2019 Bankowość, Prawo do sprzeciwu,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż bank i spółka przetwarzali dane osobowe zgodnie z prawem

29 listopada 2019 r.
ZKE.440.69.2019 Fundacje/stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń zaległości na terenie ogrodu działkowego

18 października 2019 r.
ZSPU.421.3.2019 Integralność i poufność, Rozliczalność, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie m.in. zasady przetwarzania zgodnie z prawem i zasady poufności oraz nakazująca dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów o ochronie danych osobowych.

17 października 2019 r.
ZKE.440.48.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowania w sprawie. Portal, który udostępniał na swojej stronie kartę długu obejmującą następujący zakres danych: imię i nazwisko, numer NIP oraz informację o wysokości długu już tych danych nie umieszcza

16 października 2019 r.
ZKE.440.76.2019 Marketing, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie na piśmie informacji o treści danych osobowych, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, źródle z którego pochodzą i sposobie ich udostępniania, w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane

16 października 2019 r.
ZSPR.421.7.2019 Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz poprzez przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osób i nakładająca karę.

08 października 2019 r.
ZSPU.440.296.2019 Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez komornika sądowego, jako danych dłużnika.

30 września 2019 r.
ZSOŚS.440.46.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Sąd Rejonowy.

27 września 2019 r.
ZSOŚS.440.149.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

26 września 2019 r.
ZKE.440.51.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie danych osobowych obejmujących numer IP komputera użytkownika forum internetowego, który umieścił wpis naruszający dobra osobiste Skarżącego.

25 września 2019 r.
ZSOŚS.440.102.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Rejonową.

23 września 2019 r.
ZSOŚS.440.82.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie osobie nieuprawnionej danych osobowych Skarżącego przez Prokuraturę Okręgową.

19 września 2019 r.
ZSZZS.440.801.2018 Administrator, Pracodawca, Pracownik, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca PIP usunięcie danych osobowych zawartych w PIT

19 września 2019 r.
ZSOŚS.440.20.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

13 września 2019 r.
ZKE.440.55.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż wspólnik wysyłając korespondencję o pogarszającej się sytuacją finansową spółki na adres domowy innego wspólnika przetwarzał te dane w celach osobistych, domowych

13 września 2019 r.
ZSOŚS.440.102.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) przez Komendanta Głównego Policji oraz przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Miejskiego Policji.

13 września 2019 r.
ZSOŚS.440.74.2019 Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

11 września 2019 r.
ZSOŚS.440.76.2019 Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) oraz w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

10 września 2019 r.
ZSPR.421.2.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.

10 września 2019 r.
ZSOŚS.440.140.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor prywatny, Zgoda,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych.

06 września 2019 r.
ZSOŚS.440.37.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

05 września 2019 r.
ZSOŚS.440.40.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

03 września 2019 r.
ZSOŚS.440.131.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Dyrektora Aresztu Śledczego.

03 września 2019 r.
ZSOŚS.440.137.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy.

30 sierpnia 2019 r.
ZSZZS.440.786.2018 Administrator, Dane dotyczące zdrowia, Policja/prokuratura, Pracodawca, Pracownik, Służba Więzienna, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego, Wydziałowi Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji przez Zakład Karny (Pracodawcę).

29 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.38.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

29 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.30.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

28 sierpnia 2019 r.
ZSOSS.440.13.2018.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

22 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.41.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Regionalną.

20 sierpnia 2019 r.
ZSPU.440.486.2019 Administrator, Kościoły/związki wyznaniowe,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez związek wyznaniowy

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.25.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.146.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.157.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.60.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Rejonową oraz Komendanta Powiatowego Policji w zakresie sposobu doręczenia wezwania na badanie psychiatryczne.

29 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.55.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Miejskiego Policji.

25 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.71.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

24 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.39.2018.I Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Okręgowy.

24 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.39.2018.II Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy.

24 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.49.2018.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy w sprawie skargi na przetwarzanie przez Prezesa Sądu Rejonowego danych osobowych Skarżącej.

24 lipca 2019 r.
ZSPR.440.1552.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w przedmiocie zawartej umowy kredytu gotówkowego.

18 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.7.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie.

17 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.64.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

15 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.2.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych z akt postępowania sądowego na rzecz osoby nieuprawnionej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

11 lipca 2019 r.
ZSPR.440.985.2019 Ryzyko, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienia danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz adresów użytkowników.

11 lipca 2019 r.
ZSZZS.440.790.2018 Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Szkole Podstawowej za nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, polegające na naruszeniu art. 6 ust. 1 RODO poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim pisma, zawierającego dane osobowe Skarżącej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

08 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.88.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Głównego Policji.

03 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.56.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

02 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.136.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji danych osobowych Skarżącego na rzecz osób nieupoważnionych oraz niezgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzania jego danych osobowych.

28 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.50.2019.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Zgoda,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.

28 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.31.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

27 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.793.2018 Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

27 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.794.2018 Administrator, Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych ZUS.

26 czerwca 2019 r.
ZSPR.440.1026.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych w zakresie numeru IP komputera użytkownika.

25 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.159.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie usunięcia danych osobowych Skarżących ze zbioru danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, a w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

18 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.11.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego osobie nieuprawnionej przez sędziów lub pracowników Sądu Rejonowego.

18 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.81.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja nakazująca udostępnienie danych osobowych.

18 czerwca 2019 r.
ZSPU.440.339.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie osobie nieupoważnionej danych osobowych osoby sygnalizującej nieprawidłowości.

17 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.50.2019 Dane dotyczące zdrowia, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżących i ich dzieci przez Przychodnię do Państwowego Inspektora Sanitarnego.

17 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.108.2019 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na nieudostępnienie przez Prezesa UKE danych osobowych.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.33.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Straż gminna (miejska),

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego zebranych w toku postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykroczenie drogowe przez Straż Gminną/Miejską.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.57.2019 Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę usunięcia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.24.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Powiatowego Policji.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.100.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Prokuraturę Rejonową.

11 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.592.2018 Anonimizacja, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie danych osobowych Skarżącej w zakresie imienia i nazwiska z zarządzenia Kuratora Oświaty, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku

10 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.9.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

31 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.29.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Komisariatu Policji.

30 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.104.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych na stronach internetowych przez NSA, Sp. z.o.o. oraz S.A.

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.26.2019 Podstawy prawne, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych abonenta.

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.29.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.114.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez funkcjonariusza Zakładu Karnego.

28 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.49.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

28 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.154.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi Skarżącego na ujawnienie jego danych danych osobowych osobom nieupoważnionym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego.

23 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.50.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym.

23 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.112.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi Skarżącego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji przez Komendanta Głównego Policji o przetwarzaniu danych osobowych w bazach Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

21 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.73.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Zakład Karny.

20 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.153.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Okręgowego.

17 maja 2019 r.
ZSPU.440.705.2018 Fundacje/stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych (w tym ich publikacji) pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych.

17 maja 2019 r.
ZSPU.440.156.2019 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową i jej zarządcę.

16 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.72.2018 Podstawy prawne, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Okręgowy.

15 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.11.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

15 maja 2019 r.
ZSPU.440.423.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie wykorzystania danych osobowych przez Prezydenta Miasta pozyskanych w związku z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego w postępowaniu karnym.

07 maja 2019 r.
ZSPR.440.301.2018 Ubezpieczyciele, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na bezprawne przetwarzanie danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń

25 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.469.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez zarządcę nieruchomości danych osobowych skarżącego jednostce budżetowej miasta na potrzeby windykacji należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu

25 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.5.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego żądania usunięcia przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych skarżącego z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) oraz z bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

25 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.13.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KSIP.

25 kwietnia 2019 r.
ZSPR.440.43.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Fundacje/stowarzyszenia, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.

23 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.129.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez służbę więzienną w związku z realizacją wniosku o uzyskanie widzenia z osobą pozbawioną wolności.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.153.2019 Administrator, Integralność i poufność, Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie publikacji danych osobowych na klatce schodowej

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.435.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych danych osobowych skarżącego w treści decyzji administracyjnej.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.799.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w przedmiocie udostępnienia danych osobowych przez Spółdzielnię.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.803.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiającą uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.99.2018 Kościoły/związki wyznaniowe, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO wydana na skutek rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymująca w mocy decyzję nakazującą związkowi wyznaniowemu spełnienie obowiązku informacyjnego

17 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.47.2019 Podstawy prawne, Sektor publiczny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez urząd gminy danych osobowych skarżącej straży gminnej w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie o wykroczenie drogowe

17 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.19.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sądy, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych skarżących przez Prezesa Sądu Rejonowego.

17 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.121.2018 Mieszkalnictwo, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.636.2018 Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku.

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.131.2019 Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.71.2019 (II) Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, która dotyczyła udostępnienia danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej na rzecz banku w związku z utworzeniem rachunków wirtualnych do obsługi płatności wspólnoty.

15 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.200.2019 Prawo dostępu do danych, Samorząd,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dotyczącej ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwienia dostępu do zbyt szerokiego zakresu danych pracownikom urzędu miasta

15 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.146.2019 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na upublicznienie przez spółdzielnię mieszkaniową kserokopii obwieszczenia o licytacji komorniczej mieszkania

12 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.512.2018 Podstawy prawne, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej prywatnych danych osobowych Skarżącego, wobec zaistnienia pomyłki pracownika – dane zostały już usunięte.

12 kwietnia 2019 r.
ZSZZS.440.659.2018 Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia danych osobowych na rzecz osoby trzeciej.

12 kwietnia 2019 r.
ZSZZS.440.672.2018 Dane dotyczące zdrowia, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez NFZ.

11 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.840.2018 Mieszkalnictwo, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych skarżących przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

10 kwietnia 2019 r.
ZWAD.405.1981.2018 Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie niezgodnego z art. 34 RODO poinformowania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych

10 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.489.2018 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową, tj. na bezprawne ich udostępnienie na liście lokatorów oraz przy domofonach, a także na odmowę wglądu do dokumentacji spółdzielni.

10 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.23.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KCIK.

06 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.2.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca prezydentowi miasta skorygowanie dopełnienia obowiązku informacyjnego poprzez uzupełnienie zakresu informacji przekazywanych osobom realizującym obowiązek meldunkowy, a także nakazująca uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania związanych z prowadzeniem rejestru mieszkańców, i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

05 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.156.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z uwagi, iż prywatne dane osobowe Skarżącego zostały usunięte z listy osób posiadających licencję syndyka.

03 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.8.2018 Obowiązek informacyjny, Ograniczenie przechowywania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca burmistrzowi uzupełnienie klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, a także dostosowanie okresu przechowywania dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

03 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.125.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi Skarżącej na udostepnienie przez podmiot telekomunikacyjny danych osobowych prokuraturze w związku z toczącym się postepowaniem.

01 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.28.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego bez podstawy prawnej

28 marca 2019 r.
ZWAD.405.1274.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której informacje o przyznaniu świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia zostały udostępnione osobie nieuprawnionej.

27 marca 2019 r.
ZSZZS.440.60.2018 Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez powiatowy inspektorat sanitarny numeru telefonu osoby, która wnioskowała do inspektoratu o usunięcie wszelkich danych, które dotyczą jej oraz jej małoletnich dzieci, pozyskanych od podmiotu leczniczego i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku

27 marca 2019 r.
ZWAD.405.1383.2018 Sektor prywatny, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

25 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.3.2019 Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych przez sąd rejonowy z powodu niestwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

22 marca 2019 r.
ZSZZS.440.660.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na byłego pracodawcę dotyczącej nieprawidłowości w realizacji prawa dostępu do danych i udostępnienia ich kopii.

21 marca 2019 r.
ZSPR.440.195.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie Skarżącej numeru IP i adresów e-mail.

21 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.96.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na komendanta miejskiego policji w sprawie udostępnienia danych osobowych skarżącego osobom nieuprawnionym

20 marca 2019 r.
ZSZZS.440.727.2018 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez pracodawcę danych osobowych osobom nieuprawnionym

20 marca 2019 r.
ZSPR.440.493.2019 Bankowość, Podstawy prawne, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych osobowych Skarżącej z Banku oraz z Biura Informacji Kredytowej.

19 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.24.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Telekomunikacja, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące skargi Komendanta Straży Miejskiej na odmowę udostępnienia danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego

19 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.61.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

18 marca 2019 r.
ZSZZS.440.842.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca pracodawcy przekazanie skarżącej kopii jej danych osobowych znajdujących się w jej aktach osobowych.

15 marca 2019 r.
ZSPR.421.3.2018 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę.

14 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.84.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Rejonowego, w tym na udostępnienie ich Ministrowi Sprawiedliwości.

14 marca 2019 r.
ZSZZS.440.632.2018 Dane dotyczące zdrowia, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (dot. przetwarzania danych osobowych Skarżących i danych osobowych ich małoletniego syna przez NZOZ, PPIS oraz Wojewodę).

13 marca 2019 r.
ZSZZS.440.257.2018 Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

11 marca 2019 r.
ZWAD.405.85.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące niepoinformowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych

11 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.52.2018 Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego udostępnienia przez Policję danych osobowych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.

11 marca 2019 r.
ZSPR.440.1052.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

06 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.147.2018 Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Rekrutacja, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu usunięcia przez administratora strony internetowej danych osobowych skarżących przetwarzanych w związku z postępowaniem upadłościowym na skutek ich żądania

05 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.8.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Schengen,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

21 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.94.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Schengen,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

20 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.93.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

19 lutego 2019 r.
ZSZZS.440.658.2018 Pracodawca, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania adresu mailowego i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

15 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.68.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

15 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.155.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja umarzająca postępowanie.

12 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.90.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie skarżącej w sprawie udostępnienia danych osobowych przez Sąd.

06 lutego 2019 r.
ZSZZS.440.748.2018 Dane dotyczące zdrowia, Minimalizacja danych, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca PPIS usunięcie danych osobowych w zakresie numeru telefonu.

05 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.95.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia danych osobowych Skarzącej przez Sąd wobec innych uczestników postępowania

01 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.133.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Szyfrowanie, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego na udostępnienie danych osobowych prokuratora.

31 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.109.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie wizerunku Skarżącego w aktach sprawy.

30 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.370.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Rekrutacja, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca urzędowi celno-skarbowemu usunięcie danych osobowych skarżącego umieszczonych na stronie internetowej urzędu w związku z przeprowadzoną rekrutacją

30 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.42.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przekazania Skarżącej danych osobowych policjantów.

30 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.138.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przekazania przez Prokuraturę danych osobowych Skarżącego dziennikarzowi.

30 stycznia 2019 r.
ZSPU.440.574.2018 Fundacje/stowarzyszenia, Obowiązek informacyjny, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez fundację danych osobowych skarżącego pochodzących z rejestrów publicznie dostępnych dla potrzeb serwisu internetowego w którym dane te są udostępniane

30 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.310.2018 Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez PPIS numeru telefonu Skarżącej, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.

25 stycznia 2019 r.
ZSPU.421.1.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania przez burmistrza danych osobowych w rejestrze mieszkańców.

23 stycznia 2019 r.
ZWAD.405.158.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

23 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.13.2018.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

21 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.144.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych skarżącego przez KSIP

19 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.104.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych dotyczących stanu zdrowia przez pracodawcę.

18 stycznia 2019 r.
ZSPR.440.998.2018 Sektor prywatny, Ubezpieczyciele, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o nakazanie ubezpieczycielowi zaprzestania przetwarzania danych skarżącego

14 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.43.2018 Sądy, Straż Graniczna, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie.

14 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.120.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie.

07 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.22.2018 Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

04 stycznia 2019 r.
ZSPR.440.631.2018 Administrator, Minimalizacja danych, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie na internetowej giełdzie długów danych osobowych dłużnika w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości i ulicy.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.26.2018.II Dane dotyczące zdrowia, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.107.2018.II Administrator, Straż Graniczna, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą udostępnienia danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na rzecz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.106.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez komendanta stołecznego policji sądowi rejonowemu danych osobowych policjanta ze względu na nieodwracalność sytuacji

27 grudnia 2018 r.
ZSZZS.440.684.2018 Dane dotyczące zdrowia, Minimalizacja danych, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO uchylająca decyzję GIODO w części dotyczącej przetwarzania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych osobowych w zakresie numeru telefonu.

21 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.854.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.153.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.154.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

20 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.370.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę w celu dochodzenia spłaty zadłużenia od następców prawnych spadkodawcy

20 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.148.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania nakazania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

20 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.88.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.69.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.124.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz radcę prawnego będącego pełnomocnikiem prezesa danych osobowych skarżącego jako niezbędnych do dochodzenia prawa przed sądem

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.23.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP).

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.51.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) ze względu na ich usunięcie

14 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.913.2018 Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie Skarżącemu treści jego danych osobowych

13 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.126.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Komendanta Głównego Policji w związku z odmową udostępnienia informacji o przetwarzaniu danych osobowych skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

12 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.195.2018 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca Bankowi zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

11 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.92.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania oraz na odmowę udzielenia informacji odnośnie do danych osobowych skarżącego zgromadzonych i przetwarzanych w KSIP

10 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.783.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na pozyskiwanie dodatkowych danych osobowych na potrzeby weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.

07 grudnia 2018 r.
ZSZZS.440.780.2018 Pracownik, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi byłego pracownika na niewłaściwe zabezpieczenie i przechowywanie jego danych osobowych przez przedszkole

26 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.135.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

23 listopada 2018 r.
ZSZZS.440.736.2018 Podstawy prawne, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (dot. skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię).

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.140.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.115.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Schengen, Zgodność z prawem,

Decyzja umarzająca postępowanie.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.19.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Zgodność z prawem,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.53.2018 Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Komendanta Powiatowego Policji jako pracodawcę sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego osobom nieuprawnionym.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.75.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.121.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.9.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.29.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.28.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.27.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.26.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.25.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.23.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.22.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.11.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.10.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.58.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.40.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.5.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania

29 października 2018 r.
ZSZZS.440.717.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie opublikowania na jej stronie internetowej skanu podpisu, znajdującego się we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i autoreferacie.

26 października 2018 r.
ZSOŚS.440.62.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) z powodu usunięcia tych danych przez sąd .

23 października 2018 r.
ZSOŚS.440.76.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

22 października 2018 r.
ZSPU.440.379.2018(2) Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych w zakresie numeru PESEL przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

22 października 2018 r.
ZSPU.440.379.2018 Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie nr PESEL przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.57.2018 Dane dotyczące zdrowia, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na ujawnienie świadkowi przez sąd rejonowy informacji o nieprawomocnym skazaniu skarżącego.

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.113.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu wycofania skargi dotyczącej przetwarzania przez prezesa sądu rejonowego wizerunku skarżącego

11 października 2018 r.
ZSOŚS.440.60.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Straż Graniczna, Straż miejska/policja, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę usunięcia danych osobowych skarżącego z baz danych Straży Granicznej, ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

28 września 2018 r.
ZSOŚS.440.17.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja umarzająca postępowanie.

25 września 2018 r.
ZSOŚS.440.77.2018.II Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji danych osobowych Skarżącego w Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej oraz w Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej.

24 września 2018 r.
ZSOŚS.440.80.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieudostępnienie danych osobowych właściciela psa przez Komendanta Rejonowego Policji.

18 września 2018 r.
ZSOŚS.440.54.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia przez komendanta miejskiego policji danych osobowych osób, które bezprawnie przebywały na terenie prowadzonego przez skarżącego pola namiotowego.

14 września 2018 r.
ZSOŚS.440.45.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych skarżącego przez areszt śledczy z powodu stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania

04 września 2018 r.
ZSOŚS.440.26.2018.I Charakter naruszenia, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

24 sierpnia 2018 r.
ZSOŚS.440.9.2018 Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

13 lipca 2018 r.
ZSOŚS.440.13.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Dotyczy przetwarzania danych osobowych przez NSA w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Decyzja umarzająca postępowanie.