Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Podczas 30. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie dotyczące praw osób, których dane dotyczą, w kontekście wprowadzenia stanu [ ... ]
Dyrektor Urszula Góral wręczyła 4 czerwca 2020 r. uczennicy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, Agacie [ ... ]
Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jednostkach oświatowych mogą wziąć udział w konsultacjach projektu kodeksu [ ... ]
Aby uhonorować autorów najlepszej inicjatywy edukacyjnej w ramach konkursu dla szkół i placówek oświatowych biorących udział w X edycji programu [ ... ]
Zabawki łączące się z Internetem stają się obiektem pożądania wśród dzieci w różnym wieku. Mają one postać zwykłych przedmiotów, t.j. inteligentne [ ... ]
Pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest możliwe, o ile spełniona jest co najmniej [ ... ]
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych po przeanalizowaniu zgłoszenia o naruszeniu ochrony danych osobowych z Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o wszczęciu [ ... ]
Procedury związane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego przez osoby sprawujące pieczę zastępczą tj. opiekę nad dziećmi w przypadku niemożności zapewnienia jej [ ... ]

Kodeksy i certyfikacja

Formularze zawiadomień IOD - załatw online na biznes.gov.pl