Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Sprzedawca ma prawo żądać, by osoba chcąca skorzystać z uprawnień przysługujących jej z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, a posługująca [ ... ]
Prezes UODO nałożył karę upomnienia za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów przez szkołę w związku z przeprowadzeniem wśród [ ... ]
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy zwracają się z pytaniami, czy w ramach przeprowadzanych kontroli instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń [ ... ]
Pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w zakładzie pracy najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na jego indywidualnej [ ... ]
Brak współpracy z Prezesem UODO poprzez nieudzielanie odpowiedzi na jego pisma bądź utrudnianie Prezesowi Urzędu w inny sposób wykonywania jego [ ... ]
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wspiera ogólnopolską kampanię społeczną „Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”, którą w lipcu 2020 r. zainicjował Prezes Urzędu [ ... ]
Podczas 35. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła notę informacyjną przedstawiającą działania, które powinny zostać podjęte, aby zapewnić, że wiążące reguły korporacyjne [ ... ]
W następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 - Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi [ ... ]

Kodeksy i certyfikacja

Formularze zawiadomień IOD - załatw online na biznes.gov.pl