Zgłoś IOD

Jeżeli wyznaczyłeś Inspektora Ochrony Danych na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), to niezbędne informacje związane z zawiadomieniem o tym organu nadzorczego znajdziesz na podstronie: Zawiadomienie na podstawie RODO.

W przypadki wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (DODO), informacje dotyczące zawiadomienia organu nadzorczego na podstawie tych regulavcji dostępne są na podstronie: Zawiadomienie na podstawie DODO

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-07-08
Wprowadził informację:
user Robert Czapski
date 2022-07-10 11:07:10
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-11-24 11:17:32