photo
29.11.2022

Wykaz szkół uczestniczących w XIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

XIII edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa” przyciągnęła uwagę wielu szkół i placówek oświatowych z całego kraju. W bieżącej edycji programu licznie reprezentowane są placówki m.in. z województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego oraz wielkopolskiego.

Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach.

Dzięki uczestnictwu w programie dyrektorzy, nauczyciele oraz personel administracyjny poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

Z kolei uczniom program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym.

Wykaz z podziałem na województwa prezentujemy w załączniku.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-11-29
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-12-12 12:12:20
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-12-12 12:30:59

Materiały do pobrania

Pobierz plik Wykaz szkół XIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” według województw (PDF 7268 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-12 12:26:40
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-12-12 12:26:40