Realizacja programu w roku szkolnym 2022/2023 (XIII edycja)