Infolinia Urzędu 606-950-000

Zamówienia publiczne na świadczenie usług serwisowych oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych
Zamówienia publiczne na świadczenie usług serwisowych oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących użytkowanych w Urzędzie Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53
Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienia publiczne na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych
Zamówienia publiczne na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem
Zamówienia publiczne na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (stacje robocze, laptopy ze stacjami dokującymi, monitory, macierz dyskowa) na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na przygotowanie, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, warsztatów
Zamówienia publiczne na przygotowanie, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, warsztatów oraz innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku
Zamówienia publiczne na świadczenie usług utrzymania czystości w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na Świadczenie usług utrzymania czystości w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53