Infolinia Urzędu 606-950-000

Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienia publiczne na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji...
Zamówienia publiczne na usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla dedykowanych systemów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na przygotowanie projektu technicznego systemu informatycznego
Zamówienia publiczne na przygotowanie projektu technicznego systemu informatycznego zintegrowanego z systemem Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
Zamówienia Publiczne na prace adaptacyjno–remontowe w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia Publiczne na prace adaptacyjno–remontowe w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę artykułów biurowych, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na świadczenie usług serwisowych oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych
Zamówienia publiczne na świadczenie usług serwisowych oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących użytkowanych w Urzędzie Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53
Zamówienia publiczne na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych
Zamówienia publiczne na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem
Zamówienia publiczne na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (stacje robocze, laptopy ze stacjami dokującymi, monitory, macierz dyskowa) na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych
Zamówienia publiczne na zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na przygotowanie, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, warsztatów
Zamówienia publiczne na przygotowanie, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, warsztatów oraz innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku
Zamówienia publiczne na świadczenie usług utrzymania czystości w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
Zamówienia publiczne na Świadczenie usług utrzymania czystości w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 i ul. Koszykowej 53