Społeczny Zespół Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Społeczny Zespół Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych został powołany przez Mirosława Wróblewskiego, prezesa UODO 4 czerwca 2024 r. w Warszawie. Zespół ten jest społecznym ciałem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.

Do zadań Społecznego Zespołu Ekspertów należy wspieranie Prezesa Urzędu w realizacji jego zadań określonych przepisami prawa, w szczególności w zakresie doradztwa i wyrażania opinii w sprawach przedstawionych Zespołowi.

Zespół rekomenduje także inicjowanie działań w obszarze ochrony danych osobowych oraz przygotowuje w porozumieniu z PUODO ekspertyzy i stanowiska w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.

Do obowiązków członków Zespołu należy promocja dobrych praktyk oraz wykonywanie innych zadań, zleconych przez Prezesa Urzędu, dotyczące ochrony danych osobowych, szczególnie w obszarze nowych technologii.

Skład Społecznego Zespołu Ekspertów:

 • mec. Roman Bieda
 • dr Dominika Dörre-Kolasa
 • mgr inż. Tomasz Izydorczyk
 • Wojciech Klicki
 • dr Paweł Litwiński
 • dr Dominik Lubasz
 • dr hab. Arwid Mednis
 • dr inż. Rafał Tomasz Prabucki
 • Andrzej Rybus–Tołłoczko
 • dr hab. Marlena Sakowska–Baryła, prof. UŁ
 • mec. Aneta Sieradzka
 • dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW
 • mgr inż. Mariola Więckowska
 • dr Krzysztof Wygoda
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-07-15
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-15 11:07:26
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-15 11:51:47

Materiały do pobrania

Pobierz plik Zarządzenie w sprawie ustanowienia Społecznego Zespołu Ekspertów przy Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych [PDF, 335 Kb]
Podmiot udostępniający: Departament Organizacyjny
Wytworzył informację:
user Wojciech Trebnio
date 2024-07-15 11:06:19
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-15 11:06:19