photo
22.09.2015

Porozumienie o współpracy GIODO z Komendantem Głównym Policji i Akademią Policji w Szczytnie

W dniu 22 września 2015 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Komendantem Głównym Policji oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej, organizacyjnej oraz w zakresie wykonywania obowiązków przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Porozumienie jest efektem dotychczasowej wieloletniej współpracy Komendy Głównej Policji i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach której zorganizowano do tej pory szereg szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli Biura GIODO, spotkań konsultacyjnych i konferencji.

Zasadniczym celem porozumienia jest wymiana doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, zwiększenie wiedzy każdej osoby o jej prawach i środkach ochrony danych osobowych jak również podwyższenie poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych funkcjonariuszy Policji i pracowników. W ramach współpracy przewiduje się m.in. prowadzenie monitoringu krajowych i światowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych, realizację projektów krajowych i unijnych w obszarze ochrony danych osobowych i w systemach utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie, a także wspólną organizację seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów oraz realizację prac naukowych i badawczych z zakresu ochrony danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2015-09-22
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 09:06:21
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-06 10:37:26

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie o współpracy (PDF 229 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-06-07 09:07:49
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 09:07:49

Galeria zdjęć

Zdjęcie