Informacje ogólne

Pod koniec 2001 r. polski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zainicjował międzynarodową współpracę między organami ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej dla wspierania rozwoju ochrony prywatności na tym obszarze. W trakcie zorganizowanego w dniu 17 grudnia 2001 r. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych spotkania rzeczników z państw Europy Środkowej i Wschodniej została podpisana Deklaracja Końcowa, w której przedstawiciele organów ochrony danych osobowych z Czech, Węgier, Litwy, Słowacji, Estonii, Łotwy oraz Polski zadeklarowali chęć współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych w swoich krajach. W chwili obecnej, obok wskazanych powyżej państw oraz z wyłączeniem Estonii (która zrezygnowała z członkostwa w 2014 r.), w ramach niniejszego forum współpracują również Bułgaria, Chorwacja, Macedonia Północna, Rumunia, Słowenia, Albania, Mołdawia, Serbia, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Kosowo i Armenia.

Spotkania organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, których celem jest wspieranie państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz będących nowymi członkami, dzielenie się informacjami i doświadczeniami, podnoszenie poziomu świadomości tego, jak ważną kwestią jest ochrona danych osobowych, a ponadto, co najważniejsze dalsza harmonizacja przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej, przybrały postać organizowanych w poszczególnych państwach, cyklicznych konferencji i bieżącej – w zależności od aktualnych potrzeb – współpracy. Ponadto w celu ułatwienia współpracy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stworzył specjalną stronę internetową (www.ceecprivacy.org), stanowiącą źródło informacji na temat danych osobowych w poszczególnych państwach członkowskich Grupy oraz pozwalającą na szybką wymianę informacji pomiędzy rzecznikami ochrony danych osobowych, w tym poszukiwanie wspólnych rozwiązań dla podobnych problemów występujących w tej dziedzinie.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Piotr Drobek
date 2018-05-14
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-14 12:05:22
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-13 08:37:29