Główny Inspektor Farmaceutyczny, 7.12.2023

Ujawnianie i eliminowanie naruszeń prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów i pracowników aptek ogólnodostępnych – to główny cel podpisanego 7 grudnia 2023 r. porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Podsłuchy w sieci jednej z aptek – to temat, który ostatnio szeroko poruszany był w mediach. Zbulwersowani sprawą byli sami farmaceuci, ale i pacjenci. I eliminowaniu między innymi takich negatywnych zjawisk w aptekach ma sprzyjać podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem UODO i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

„Inicjatywę współpracy z GIF z UODO w zakresie wyjaśnienia sprawy potencjalnych praktyk nagrywania pacjentów i farmaceutów w aptekach podjęła jeszcze Pani Ewa Krajewska, jako Główny Inspektor Farmaceutyczny. Niezależnie od prowadzonej korespondencji pisemnej pomiędzy oboma organami, w dniu 13 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie w siedzibie UODO, którego finałem jest dzisiejsze podpisanie porozumienia, które de facto dotyczy szeroko rozumianej współpracy pomiędzy GIF a UODO, z zachowaniem kompetencji obu organów. Warto podkreślić, że współpraca skupiać się będzie również na edukowaniu przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne w zakresie charakteru i wagi przetwarzanych przez nich danych” powiedział Marcin Wójtowicz, Dyrektor Generalny GIF.

„To nie jedyne nieprawidłowości związane z ochroną danych osobowych, z jakimi mają do czynienia apteki. A biorąc pod uwagę, że przetwarzane są tam dane szczególnej kategorii, czyli dane o zdrowiu pacjentów, to wymagają one szczególnej ochrony i troski. Dlatego niezwykle ważne w takich miejscach jest stworzenie warunków pozwalających adekwatnie reagować, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i przeciwdziałać naruszeniom. Jestem przekonany, że to porozumienie nie tylko przyczyni się do lepszej ochrony pacjentów ale także do wsparcia administratorów w przetwarzaniu wrażliwych danych o zdrowiu nas wszystkich” powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Obie instytucje będą wzajemnie przekazywały sobie informacje, pozwalające na podejmowanie skutecznych działań w celu ujawniania naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych i ich eliminowania. W ramach współpracy GIF i UODO mogą także organizować wspólne narady związane z naruszeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych pacjentów i pracowników aptek.

Warto nadmienić, że porozumienie formalizuje istniejącą już współpracę obu instytucji która ma na celu skuteczniejsze wypełnianie zadań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Podpisane porozumienie zakłada też możliwość podjęcia wspólnych działań na rzecz poszerzania świadomości w zakresie ochrony danych osobowych w aptekach. UODO i GIF będą mogły wspólnie organizować m.in. konferencje, seminaria, szkolenia, oraz podejmować inne inicjatywy edukacyjne.

 

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-14 08:12:40
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-14 10:07:01

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie GIF i UODO (PDF, 214 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-14 09:03:12
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-14 09:03:12