Krajowa Izba Radców Prawnych, 5.04.2023 r.

Jakub Groszkowki, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

Na podstawie podpisanego dokumentu obie instytucje będą wspierać się w działaniach na rzecz promowania i ochrony ważnych dla siebie wartości, a także uczestniczyć razem w projektach oraz podejmować wspólne inicjatywy.

– Podpisanie porozumienia ma niezwykle istotne znaczenie. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym jesteśmy świadkami tworzenia nowych regulacji prawnych mających wpływ na ochronę danych osobowych i prawo do prywatności, UODO zamierza podejmować z Krajową Izbą Radców Prawnych m.in. działania mające na celu tworzenie spójnych i przemyślanych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Wierzę, że nasze porozumienie o współpracy przyczyni się do pogłębienia świadomości prawnej dotyczącej zasad ochrony danych osobowych nie tylko wśród członków samorządu radców prawnych, ale i obywateli. Ściślejsza współpraca z UODO umożliwi nam wymianę cennych doświadczeń, współpracę szkoleniową, a także udział w stworzeniu spójnych i przemyślanych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych dotyczących obszarów związanych z wykonywaniem przez radców prawnych zawodu oraz funkcjonowaniem samorządu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że samorząd radcowski zyskał tak ważnego partnera – powiedział Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

– Cieszę się, że UODO ma partnera w tak profesjonalnym i nowoczesnym samorządzie jakim jest KIRP. Długoletnie doświadczenie tej instytucji pozwala na zachowanie świeżego spojrzenia na wyzwania technologiczne stojące przed Polakami. – dodał Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obie strony porozumienia widzą potrzebę pogłębiania świadomości prawnej, wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń oraz doskonalenia umiejętności w celu tworzenia i ulepszania sieci profesjonalistów, którzy zajmują się ochroną danych osobowych.

Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia w obszarze działalności edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, związanej m.in. z przeprowadzaniem kongresów, seminariów, kursów i szkoleń dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Podpisane porozumienie przewiduje również wzajemne informowanie się w tych obszarach.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-04-06
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-04-06 09:04:31
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-04-06 10:13:13

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie zawarte 5 kwietnia 2023 r. pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Urządem Ochrony Danych Osobowych (PDF, 4.77 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-04-06 11:58:10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-04-06 11:58:10