photo
16.01.2023

XVII Dzień Ochrony Danych Osobowych

„Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii” to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej w ramach obchodów XVII Dnia Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych organizuje to wydarzenie 31 stycznia 2023 r. we współpracy z Prezydentem Miasta Ełku oraz ełcką filią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tegoroczna konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. Organizatorzy zaplanowali wydarzenia stacjonarne w Ełku, w siedzibie filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które będą także transmitowane w Internecie za pośrednictwem strony internetowej UODO. Na program tegorocznych obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych składa się konferencja naukowa oraz wydarzenia towarzyszące.

Konferencja naukowa

Celem konferencji pt. „Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii”będzie przedstawienie administratorom najważniejszych wyzwań w obszarze ochrony danych osobowych, z jakimi w 2023 roku będą musieli się zmierzyć, biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój nowych technologii. W gronie ekspertów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych w czasie pięciu sesji tematycznych zostaną poruszone zagadnienia związane z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych w różnych obszarach funkcjonowania człowieka, przede wszystkim w tych, w których obserwujemy coraz większą tendencję do wykorzystywania najnowszych osiągnięć technologii także do kształtowania procesów przetwarzania tych danych.

Uhonorowanie promotorów idei ochrony danych

Ważnym punktem konferencji będzie wręczenie nagród im. Michała Serzyckiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych III kadencji, który przywiązywał dużą wagę do edukacji społeczeństwa w kwestii ochrony danych osobowych. Wyróżnienie to jest corocznie przyznawane osobom i organizacjom za działania na rzecz promocji i edukacji o ochronie danych osobowych, a także prawa do prywatności. Podczas spotkania w Ełku poznamy tegorocznych laureatów tej nagrody.

Wydarzenia towarzyszące

Tego samego dnia, w ramach obchodów XVII Dnia Ochrony Danych Osobowych, zostaną zorganizowane inne wydarzenia poświęcone ochronie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem nowych technologii.

Jednym z nich będą warsztaty ze studentami ełckiej filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nt. „Ochrona danych osobowych w kontekście cyberzagrożeń”.

Dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty z seniorami na temat ochrony danych osobowych podczas korzystania z nowych technologii.

Oba wydarzenia odbędą się w siedzibie filii Uniwersytetu w Ełku.

Z kolei w siedzibie Urzędu Miasta Ełku eksperci UODO będą udzielali konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych  oraz przeprowadzą szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Warunki uczestnictwa

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w tej konferencji naukowej będą mogły skorzystać z transmisji internetowej, do których dostęp będzie możliwy za pośrednictwem strony WWW UODO poprzez linki aktywny w dniu wydarzenia.

Linki dostępne poniżej w Agendzie Wydarzenia.

O Dniu Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r.

 

AGENDA XVII DNIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie (sala 205)

10:15 – 10:35 Uroczyste wręczenie nagród im. Michała Serzyckiego (sala 205)

10:35 – 11:30 Sesja Plenarna (sala 205)

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę (sala 203)

12:00 – 13:30 Sesje równoległe

 

SESJE RÓWNOLEGŁE

12.00 – 13.30 Sesja I „Wyzwania dla ochrony danych osobowych związane z rozwojem technologii”(sala205)

12.00 – 13.30 Sesja II „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie ochrony danych”(sala 105)

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa (sala 203)

SESJE RÓWNOLEGŁE

14.30 – 16.00 Sesja III „Aktualne wyzwania związane z ochroną danych osobowych w sektorze publicznym” (sala 205)

14.30 – 16.00 Sesja IV „Aktualne wyzwania dla ochrony danych osobowych – perspektywa europejska i międzynarodowa”[Spotkanie dostępne wyłącznie online] (sala 204)

14.30 – 16.00 Sesja V „Gwarancje prawne ochrony danych osobowych – kwestie wybrane”(sala 105)

16.00   Zakończenie konferencji

 

Patronat medialny

 

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-01-16
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2023-01-12 09:01:19
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-01-31 08:49:44

Materiały do pobrania

Pobierz plik Agenda konferencji naukowej "Przyszłość ochrony danych osobowych w świetle rozwoju technologii" - Ełk, 31.01.2023 r. (PDF 4,5 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-01-27 14:43:17
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-01-27 14:43:17

Galeria zdjęć

Prowadząca: Ewelina Janczylik-Foryś, Z-ca Rzecznika Prasowego (UODO)
10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie (sala 205)
Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, Rektor Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie
dr mult. Jacek Mrozek, Dyrektor Filii w Ełku, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasta Ełku
10:15 – 10:35 Uroczyste wręczenie nagród im. Michała Serzyckiego (sala 205)
10:35 – 11:30 Sesja Plenarna (sala 205)
Moderator
Anna Dudkowska, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, UODO
Prelegenci
dr Edyta Bielak–Jomaa, Uniwersytet Łódzki
dr Urszula Góral, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Inspektor Ochrony Danych w Kancelarii Sejmu
Iwona Niedzielska–Taźbier, Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
11:30 – 12:00 Przerwa na kawę (sala 203)
12:00 – 13:30 Sesje równoległe
I. Wyzwania dla ochrony danych osobowych związane z rozwojem technologii (sala 205)
Moderator
Anna Biała, Zastępca Dyrektora w Departamencie Tożsamości Cyfrowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Prelegenci
Tomasz Soczyński, Dyrektor Departamentu Nowych Technologii, UODO, WPiA Uniwersytet Gdański
Prawne regulacje strategii cyberbezpieczeństwa europejskiego rynku cyfrowego
dr hab. Katarzyna Chałubińska–Jentkiewicz, Akademia Sztuki Wojennej, NASK PIB
Przyszłość retencji danych – kierunki regulacyjne
Maria Owczarek, Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, UODO
Kluczowe działania Europejskiej Rady Ochrony Danych związane z rozwojem technologii
ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski, Akademia Sztuki Wojennej
Przetwarzanie danych osobowych uczestników ruchu drogowego z uwzględnieniem nowych technologii
rejestracji zdarzeń drogowych
dr hab. Anna Tunia, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ochrona danych osobowych uczestników postępowania w sprawach o wykroczenia II. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie ochrony danych (sala 105)
Moderator
ks. dr Marek Paszkowski, Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
Prelegenci
ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Racje i koncepcje ochrony danych osobowych w Kościele katolickim – Dekret KEP z 2018 r.
ks. dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO, Uniwersytet Opolski
 Autonomiczny system ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w Rzeczypospolitej Polskiej a RODO – uwagi
 na marginesie wyroku NSA z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21
ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych
Zasady przetwarzania danych osobowych w materiałach archiwalnych stanowiących zasób archiwów kościelnych
ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, Korpus Adwokatów Kościelnych
Tajemnica zawodowa adwokata kościelnego
dr hab. Justyna Krzywkowska, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku
Nowe technologie w działalności sądów kościelnych w Polsce w kontekście ochrony danych osobowych
13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa (sala 103, sala 203)
14:30 – 16:00 Sesje równoległe
III. Aktualne wyzwania związane z ochroną danych osobowych w sektorze publicznym (sala 205)
Moderator
Ewelina Janczylik-Foryś, Z-ca Rzecznika Prasowego, UODO
Prelegenci
Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Naruszenia ochrony danych osobowych w sektorze publicznym
Weronika Kowalik, Naczelnik Wydziału Legislacji, Departament Orzecznictwa i Legislacji, UODO
Projektowanie ochrony danych osobowych w przepisach dotyczących nowych technologii
Paulina Dawidczyk, Dyrektor Departamentu Skarg, UODO
Problemy związane z przetwarzaniem danych w sektorze publicznym w kontekście wpływających do Urzędu skarg
podmiotów danych
mgr lic. Maciej Mikołajczyk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie
Przetwarzanie danych osobowych w ośrodkach opieki zdrowotnej
r. pr. Maciej Gawroński, GP Partners Gawroński, Biernatowski Sp.K.
Konflikt jako największe wyzwanie ochrony danych osobowych w sektorze publicznym IV. Aktualne wyzwania dla ochrony danych osobowych - perspektywa europejska i międzynarodowa (spotkanie online)
Moderator
dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
IV. Aktualne wyzwania dla ochrony danych osobowych - perspektywa europejska i międzynarodowa (spotkanie online)
Moderator
dr hab. Edyta Sokalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prelegenci
dr Karolina Mojzesowicz, Zastępca Szefa Działu Ochrony Danych, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
Komisja Europejska
Harmonizacja aspektów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawach transgranicznych
Piotr Drobek, Radca w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji w kontekście międzynarodowego przekazywania danych
dr hab. Tetiana Drakokhrust, prof. WUNU (Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu)
Normy prawne transgranicznego przekazywania danych osobowych
o. prof. dr hab. Piotr Skonieczny, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej
Kanoniczne zasady ochrony danych osobowych w prawie Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykańskiego
dr hab. Andrii Hrubinko, prof. WUNU, (Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu)
Ochrona danych osobowych w warunkach wojny: doświadczenia Ukrainy
dr Ernest C. Bodura, Uniwersytet Wiedeński
Ochrona danych osobowych w porządku prawnym Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Austrii, Konfederacji Szwajcarskiej
w perspektywie historycznej: od pierwszych regulacji do dzisiejszego stanu prawnego
V. Gwarancje prawne ochrony danych osobowych - kwestie wybrane (sala 105)
Moderator
dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, dr h.c., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku
Prelegenci
dr mult. Jacek Mrozek, Dyrektor Filii w Ełku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych uczestników postępowania karnego
dr Agata Opalska-Kasprzak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Zniesławienie w Internecie - analiza karnoprocesowa
dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, dr h.c., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku
1+1+1 > 4, czyli jak wydobyć synergię z przenikania się obszarów: ochrona danych osobowych / cyberbezpieczeństwo
/e-learning. Doświadczenia i rekomendacje programu NATO DEEP
dr Krystyna Ziółkowska, Uniwersytet Warmińskoo-Mazurski w Olsztynie
Ochrona danych osobowych przy świadczeniu pracy zdalnej
Mikołaj Mirecki, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
RODO w szkole publicznej - monitoring wizyjny oraz dziennik elektroniczny
Bartłomiej Madej, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides, Szymon Kaczmarczyk, Studenckie Koło Naukowe
Prawników Kanonistów
Gwarancje prawne ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na parafialnych stronach internetowych
16.00 Zakończenie konferencji (sala 205)