Podstawowe informacje

Organizacje reprezentujące administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe mogą opracowywać kodeksy postępowania, aby doprecyzować i ułatwić właściwe stosowanie przepisów RODO w swojej branży. Organ nadzorczy zachęca do podjęcia prac w tym zakresie.

Przystąpienie do stosowania kodeksu postępowania wiąże się z licznymi korzyściami dla podmiotów stosujących kodeks. Mają one gwarancję pewności stosowania określonych rozwiązań zatwierdzonych przez organ nadzorczy. Co do zasady, mogą również liczyć na nadzór nad prawidłowym stosowaniem kodeksu przez niezależny podmiot monitorujący kodeks. Oznacza to w praktyce, że np. kontrola podmiotu, czy też rozpatrywanie skarg osób, których dane dotyczą, mogą odbywać się bez udziału organu nadzorczego.

Niewątpliwą korzyścią ze stosowania kodeksu jest także swoista ochrona w kontekście ewentualnych kar pieniężnych. Organ nadzorczy w razie nakładania kary na dany podmiot bierze bowiem pod uwagę w każdym przypadku, czy podmiot ten właściwie stosował kodeks postępowania, który został zatwierdzony przez organ nadzorczy.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-18
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-18 11:03:04
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-16 08:18:07