Cel certyfikacji

Ustanowienie mechanizmów certyfikacji oraz wprowadzenie znaków jakości i oznaczeń w dziedzinie ochrony danych ma pozwolić:

  1. osobom, których dane dotyczą, szybko ocenić stopień ochrony danych, której podlegają stosowne produkty i usługi,
  1. administratorom i podmiotom przetwarzającym wykazać, że przestrzegają nałożonych na nich obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w zakresie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, również w przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich (certyfikacja jest dobrowolnym instrumentem zapewniającym realizację przez administratorów i podmioty przetwarzające zasady rozliczalności).

Ponadto organ nadzorczy, decydując, czy nałożyć administracyjną karę pieniężną oraz ustalając jej wysokość, będzie zwracał uwagę na stosowanie mechanizmów certyfikacji.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-17 13:03:20
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-13 13:34:40