Certyfikacja - informacje ogólne

Certyfikacja jest nową instytucją dotyczącą ochrony danych osobowych, nieznaną przed wejściem w życie RODO – dyrektywa 95/46/WE i polska ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. nie przewidywały mechanizmów certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach certyfikacji oceniana jest zgodność operacji przetwarzania danach osobowych z kryteriami certyfikacji, zatwierdzonymi odpowiednio przez organ nadzorczy lub Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

W celu spójnego stosowania we wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przepisów RODO w zakresie certyfikacji oraz akredytacji podmiotów certyfikujących Europejska Rada Ochrony Danych wydała:

 

Zgodnie z art. 42 ust. 5 RODO certyfikacji dokonuje akredytowany podmiot certyfikujący lub właściwy organ nadzorczy, natomiast akredytacji – właściwy organ nadzorczy lub krajowa jednostka akredytująca, co wynika z art. 43 ust. 1 RODO. Zatem możliwe są różne rozwiązania co do zaangażowanych w proces certyfikacji instytucji.
 

 

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-16
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-15 13:03:12
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-13 13:33:29