Czy funkcję IOD może pełnić obcokrajowiec?

Funkcja inspektora ochrony danych osobowych może być w Polsce pełniona przez obcokrajowca. Należy jednak podkreślić, iż jednym z ważnych zadań IOD jest pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą (art. 38 ust. 4 RODO) oraz dla organu nadzorczego (art. 39 ust. 1 lit. e RODO). Grupa Robocza art. 29 ds. ochrony danych w Wytycznych dotyczących inspektorów ochrony danych (str. 11) wskazuje, że IOD „powinien mieć możliwość sprawnego komunikowania się z osobami, których dane dotyczą i współpracy z właściwymi organem nadzorczym. Oznacza to również, że komunikacja musi odbywać się w języku lub językach używanych przez organy nadzorcze i osoby, których dane dotyczą.”

W konsekwencji należy uznać, że administrator zobowiązany jest zapewnić sprawną i efektywną komunikacją pomiędzy IOD a organem nadzorczym oraz osobami, których dane dotyczą, w języku polskim.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-01-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-24 10:03:22
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-08 14:33:05