Czy członek zarządu stowarzyszenia może być w nim jednocześnie inspektorem ochrony danych?

Niedopuszczalne jest powołanie na IOD osoby będącej kierownikiem (zarządzającym) podmiotem posiadającym status administratora lub podmiotu przetwarzającego, takich jak np. członka zarządu stowarzyszenia, dyrektora szkoły, wójta, członka zarządu spółki. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w których IOD w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych - oceniałby i monitorował samego siebie.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 RODO, IOD ma podlegać bezpośrednio najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego, nie zaś być członkiem organu zarządzającego tym podmiotem.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-01-07
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 13:03:02
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-06-07 14:27:48