Czy osoba spokrewniona z osobą zarządzającą może być IOD?

Czy funkcję IOD w określonym podmiocie może pełnić osoba spokrewniona z osobami, które  kierują lub zarządzają tym podmiotem?

Przepisy prawa nie zawierają zakazu odnoszącego się do takiej sytuacji. Niemniej w każdym przypadku należy starannie przeanalizować i ocenić, czy określone relacje rodzinne nie będą miały wpływu na wykonywanie zadań i obowiązków IOD w sposób niezależny i nie będą powodować konfliktu interesów (art. 38 ust. 6 RODO). Istotą funkcji IOD jest obiektywne i niezależne wykonywanie zadań określonych w RODO(art. 39 ust. 1, Motyw 97 RODO).

IOD powinien w swoich działaniach opierać się na rzeczywistym stanie faktycznym badanej sprawy, nie powinien ulegać żadnym naciskom i podporządkowywać swoich opinii innym osobom. Jego nadrzędnym celem w każdej sytuacji powinno być zapewnienie, że przetwarzanie danych będzie następowało zgodnie z prawem.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-06-03
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 13:03:01
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 13:18:38