Czy IOD musi odbyć szkolenie dla IOD oraz posiadać certyfikat potwierdzający jego odbycie?

Czy  IOD jest zobowiązany odbyć szkolenie dla IOD oraz posiadać certyfikat potwierdzający jego odbycie?

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych (IOD) wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. Grupa Robocza art. 29 w Wytycznych dotyczących inspektora ochrony danych wskazuje, że wymagany poziom wiedzy fachowej nie jest nigdzie jednoznacznie określony, ale musi być współmierny do charakteru, skomplikowania i ilości danych przetwarzanych w ramach jednostki.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych bardzo mocno akcentuje wymóg wiedzy i fachowości IOD, nie reguluje jednak zasad czy trybu weryfikacji spełnienia tego wymogu. Niemniej certyfikaty, dyplomy oraz inne dokumenty poświadczające wiedzę i doświadczenie inspektora niewątpliwie w większości przypadków będą ważnym kryterium kwalifikacyjnym i argumentem przemawiającym na korzyść osoby wyznaczanej przez danego administratora do pełnienia tej funkcji.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-06-03
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 12:03:10
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 12:36:02