Wyznaczenie IOD w straży gminnej (miejskiej) umiejscowionej w strukturze urzędu

Czy straż gminna (miejska), która jest umiejscowiona w strukturze urzędu gminy jest zobowiązana do wyznaczenia IOD na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczeniem przestępczości?

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 928 z późn. zm.) administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) przez straż gminną jest komendant straży.

Przepis art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. wskazuje, że administrator (w rozumieniu jej art. 4 pkt 1) wyznacza inspektora ochrony danych. Zatem do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD) zobowiązani są komendanci straży gminnej i miejskiej, niezależnie od tego, czy są oni umiejscowieni w strukturze urzędu gminy, czy nie.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2019-06-03
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 11:03:35
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-03-23 11:48:00