Czy funkcję IOD może również pełnić osoba spoza organizacji administratora/podmiotu przetwarzającego?

Zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik administratora lub podmiotu przetwarzającego, jak i osoba spoza grona pracowników ww. podmiotów. Możliwe będzie więc nadal pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w modelu outsourcingu, na podstawie umowy o świadczenie usług. Podkreślenia wymaga jednak, że osoba wykonująca funkcję IOD na podstawie umowy o świadczenie usług musi spełniać wszystkie wymogi stawiane przez przepisy RODO, np. wymogi dotyczące unikania konfliktu interesów, gwarancji niezależności, łatwości nawiązania z nim kontaktu, właściwego i terminowego włączania go we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż konieczne będzie zawiadomienie organu nadzorczego przez każdego z administratorów/podmiotów przetwarzających o wyznaczeniu konkretnej osoby oraz jak wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, podania następujących informacji tj.: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Młotkiewicz
date 2018-05-22
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-22 11:05:47
Ostatnio modyfikował:
user Robert Czapski
date 2022-02-03 20:06:22