photo
01.06.2022

„Złote Pióro” trafiło do uczniów i nauczycieli warszawskiej SP nr 360

„360 minut o ochronie danych osobowych, czyli dane osobowe na okrągło” to inicjatywa edukacyjna zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 360 z Warszawy, która została uhonorowana specjalną statuetką „Złotego Pióra” i jednocześnie zdobyła I miejsca w konkursie Prezesa UODO dla szkół.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursach dla szkół oraz uczniów uczestniczących w XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” odbyło się 21 czerwca 2022 r. w Warszawie. Nagrody wręczyli Robert Tyszewicz, dyrektor UODO i Agata Jasztal, dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Laureaci konkursów nagrodzeni

Nagrodzona specjalnym wyróżnieniem Prezesa UODO inicjatywa SP nr 360 z Warszawy to działania promujące zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony wizerunku oraz bezpieczeństwa w Internecie wśród uczniów i młodzieży połączone z wydaniem zbioru scenariuszy lekcji opracowanych według pomysłu uczniów i nauczycieli. Osiem scenariuszy obejmuje m.in. lekcje jęz. polskiego, historii i WoS, jęz. angielskiego, informatyki czy matematyki.

Jak podkreśliła Urszula Góral, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, zwracając się do uczestników spotkania: – Traktujemy ten program jako dialog między nami, starszym pokoleniem, a Wami, naszą przyszłością. Bardzo się cieszymy, że wraz z nauczycielami, szkołami i środowiskiem oświaty możemy wspólnie wspierać edukację dzieci i młodzieży. Dodała, że choć głównym celem programu edukacyjnego UODO jest wsparcie nauczycieli w nauczaniu dzieci i młodzieży, to jest to również wyjątkowa okazja do tego, aby dorośli uczyli się od uczniów tego, jak powinni podchodzić do kwestii prywatności, w czasach, zdominowanych przez zastosowanie nowych technologii i powszechne korzystanie z usług online w codziennym życiu.  

Na rosnący wpływ Internetu na życie młodego pokolenia zwrócił uwagę także Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, który jako patron honorowy programu skierował do laureatów i uczestników programu specjalny list. W jego imieniu podczas uroczystości odczytała go dyrektor Agata Jasztal.

XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” na finiszu

Minione wydarzenie stało się okazją do podsumowania dobiegającej końca XII edycję programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. W tym roku szkolnym w programie udział wzięło 307 szkół, które zrealizowały 3543 lekcje oraz 1296 inicjatyw – w tym 463 z okazji XVI Dnia Ochrony Danych Osobowych. 44270 uczniów brało udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i wydarzeniach tematycznych. 5122 nauczycieli zostało przeszkolonych i zaangażowanych w działania, aby idea ochrony prywatności i danych osobowych stanowiła ważny element szkolnej edukacji.

W realizację programu co roku włączają się ośrodki doskonalenia nauczycieli. Od dwóch lat działają one w programie w ramach sieci współpracy placówek doskonalenia nauczycieli. Ich aktywność także została doceniona. Obecni na uroczystości reprezentanci kilku ośrodków odebrali specjalne podziękowania za wkład włożony w rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-06-01
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-07-08 13:07:34
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 09:04:29