photo
28.06.2022

Kronika XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

W czerwcu 2022 roku dobiegła końca realizacja XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Minione dziesięć miesięcy zaowocowały licznymi przedsięwzięciami oraz inicjatywami edukacyjnymi.

Poniżej prezentujemy podsumowanie XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

W programie wzięło udział 307 szkół i ośrodków doskonalenia nauczycieli

W roku szkolnym 2021/2022 w programie udział wzięło 307 szkół oraz placówek oświaty z całej Polski. Wśród placówek, które uczestniczyło w programie, 63% stanowiły szkoły podstawowe, a 34% – szkoły ponadpodstawowe. Pozostałymi uczestnikami były placówki doskonalenia zawodowego. Do udziału w programie najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województw: mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Zrealizowano 3543 lekcje oraz 1296 inicjatyw – w tym 463 z okazji XVI Dnia Ochrony Danych Osobowych. Aż 44270 uczniów i uczennic brało udział w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz wydarzeniach tematycznych. W trakcie roku szkolnego 5122 nauczycieli i nauczycielek zostało przeszkolonych i zaangażowanych w działania popularyzujące ideę ochrony danych i prywatności.

Inauguracja programu w Kutnie

Pierwsze z zaplanowanych w programie wydarzeń miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie, 12 października 2021 roku, gdzie odbyła się inauguracyjna konferencja z cyklu „#RODO w edukacji”. Podczas dwóch paneli tematycznych omówione zostały najważniejsze kwestie związane z realizacją programu oraz praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w sektorze oświaty.

Wykłady, webinaria, spotkania

Kluczowym elementem realizacji programu jest przeszkolenie koordynatorów i przygotowanie do prowadzenia zajęć z uczniami. Pierwsze, dwudniowe szkolenie dedykowane koordynatorom XII edycji programu zorganizowano 27 i 28 października 2021 r. Stanowiło ono jedno z głównych wydarzeń organizowanych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Podczas wydarzenia omówiono takie zagadnienia, jak: ochrona danych osobowych w szkole, uczeń w sieci i jego bezpieczeństwo, zasady realizacji oraz harmonogram bieżącej edycji. Zaprezentowano również interesujące inicjatywy edukacyjne .

Realizacja XII edycji programu to również szeroko zakrojona współpraca z innymi podmiotami. Jej owocem było m.in. zorganizowane 23 listopada 2021 r. webinarium „Klikam z głową ‒ jak chronić swoje dane osobowe?”, tworzone w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Wykład poświęcony bezpieczeństwu danych osobowych młodzieży w Internecie adresowany był do uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych.

„Twoje dane i sztuczna inteligencja” – tak brzmiał tytuł webinarium przeprowadzonego 10 stycznia 2022 r. z udziałem eksperta UODO i przedstawiciela Intel Polska. Prelegenci odnieśli się do wielu zagadnień, które służą kształtowaniu świadomych postaw wśród młodzieży. Zdefiniowali pojęcie sztucznej inteligencji (AI), tłumacząc przy tym, dlaczego ochrona prywatności jest szczególnie ważna w kontekście przetwarzania ogromnej liczby informacji przez zaawansowane systemy informatyczne. Omówili działanie AI oraz ogólne jej mechanizmy.

Jak przygotować interesujące zajęcia z uczniami w różnym wieku na temat kluczowych zasad ochrony danych osobowych? Odpowiedzi na to pytanie dostarczyły warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez UODO oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie odbyło się 31 stycznia 2022 r. Tematyka przewodnia warsztatów było realizowana przy wykorzystaniu TIK w oparciu o opracowany przez UODO cykl porad „Warto wiedzieć…”. Porady zawierały praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych.

W ramach programu 24 marca 2022 r odbyło się seminarium dla nauczycieli „Wpływ aktywności w Internecie na wizerunek ucznia w realnym świecie” zorganizowane przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Oprócz tematyki ochrony danych osobowych i prywatności, uczestnicy seminarium mogli poznać także i inne zagadnienia m.in. wpływ wirtualnej rzeczywistości na funkcjonowanie ucznia w szkole; odpowiedzialności prawnej młodych użytkowników Internetu; czy kształtowania wizerunku w sieci.

W kwietniu UODO włączył się w obchody Dnia Nowych Technologii – organizowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz kuratorów oświaty już po raz czwarty. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Inaugurację zaplanowano na 29 kwietnia 2022 r.

UODO przygotował z tej okazji obszerny materiał dla nauczycieli i uczniów pt. „Warto wiedzieć... Nowe technologie a prywatność. Jak zadbać o bezpieczeństwo w Internecie?”, składający się z porady, fiszek „memo” oraz quizu.

Zrealizowano 1296 inicjatyw edukacyjnych, w tym 463 z okazji DODO

Ważnym elementem realizacji każdej edycji programu są organizowane wspólnie ze szkołami obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych. W tym roku wydarzenie to celebrowaliśmy po raz szesnasty. Oogólnopolskie obchody tego wyjątkowego święta zostały wzbogacone o liczne lokalne inicjatywy edukacyjne, które zorganizowały szkoły, do czego zachęcał w liście otwartym do nauczycieli i uczniów Prezes UODO.

Głównym punktem XVI Dnia była też konferencja „Ochrona danych osobowych na co dzień”, podczas której omówiono problemy szczególnie istotne dla kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów. Cieszymy się, że w różnych regionach kraju odbyły się, aż 463 inicjatywy edukacyjne – liczne zajęcia, spotkania i apele, a także wiele innych wydarzeń m.in. projekcje prezentacji oraz filmów tematycznych przygotowanych przez uczniów, wystawy plakatów, ulotek, prac konkursowych, komiksów wykonanych przy użyciu nowych technik i narzędzi graficznych. Przygotowano także zabawy – nawet dla przedszkolaków. Ponieważ dużą popularnością wśród uczniów cieszyły się zajęcia kodowania, szyfrowania, a także quizy interaktywne, krzyżówki, rebusy, przy wykorzystaniu licznych aplikacji i platform edukacyjnych, wielu nauczycieli zadbało, aby inicjatywy edukacyjne z okazji DODO zrealizować właśnie w takiej formie. Równie angażujące dla uczniów zajęcie typu gry, zarówno komputerowe, jak i terenowe, wykorzystywano w tym roku do popularyzowania wiedzy na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Niektóre placówki edukacyjne postawiły na kampanie informacyjne na terenie szkół: przygotowanie prezentacji i naklejek, ulotek, plakatów, prezentacje filmów, kąciki informacyjne, gazetki, prezentacje działań podejmowanych w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Odbyły się spotkania z ekspertami: przedstawicielami policji, inspektorami ochrony danych. Uczniowie opracowywali specjalne poradniki oraz kodeksy postępowania w Internecie.

W tym szczególnym Dniu została również wręczona Nagroda im. Michała Serzyckiego. Do grona laureatów dołączyła Małgorzata Margulska-Haczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie, która swoimi dokonaniami w ramach programu, podkreśla niezwykle istotną rolę edukacji społecznej w zakresie ochrony danych osobowych młodych ludzi.

Uczniowie nagrywali podcasty, a nauczyciele stworzyli m.in. autorskie scenariusze lekcji

W marcu zostały ogłoszone konkursy Prezesa UODO. Zasadniczym ich celem jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród młodych ludzi, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów oraz podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka.

9 maja 2022 r. poznaliśmy laureatów konkursów dla szkół oraz uczniów biorących udział w XII edycji programu. Na zwycięskie prace w konkursie dla uczniów złożyły się porady dla seniorów w postaci podcastów na temat zasad ochrony danych osobowych i bezpiecznego korzystania z sieci pod hasłem „Ochrona danych osobowych na co dzień”. Z kolei w konkursie dla szkół i placówek oświatowych zwyciężyły najciekawsze inicjatywy edukacyjne. Zdobywcą  „Złotego Pióra” została Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie za „Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – 360 minut o ochronie danych osobowych, czyli dane osobowe na okrągło”. Uroczyste wręczenie nagród w konkursach oraz podsumowanie XII edycji programu odbyło się 21 czerwca 2022 r. w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” za udział i zaangażowanie w jego realizację, a także wkład pracy na rzecz krzewienia wartości ochrony danych osobowych i prywatności wśród młodych ludzi. Mamy za sobą kolejny udany rok.

Dziękujemy!

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-06-28
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-07-08 13:07:36
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-12-29 12:01:28