photo
28.12.2021

Wykaz szkół i placówek uczestniczących w XII edycji programu TDTS z podziałem na województwa

W bieżącej, XII już edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” udział biorą szkoły i placówki oświaty z całego kraju.

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego.

Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach.

Dzięki uczestnictwu w programie dyrektorzy, nauczyciele oraz personel administracyjny poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.

Z kolei uczniom program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym.

Wykaz z podziałem na województwa prezentujemy poniżej:

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-12-28
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2021-12-28 12:12:03
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-07-13 15:42:26

Materiały do pobrania

Pobierz plik Wykaz szkół i placówek uczestniczących w XII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” z podziałem na województwa (PDF 512 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-12-28 12:28:06
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2021-12-28 12:28:06