photo
28.01.2020

Prywatność tematem konkursów dla uczniów i nauczycieli

Wszyscy mówią o ochronie danych osobowych w obliczu RODO, a tak trudno o nią zadbać. Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił 28 stycznia 2020 r. konkursy dla uczniów oraz nauczycieli uczestniczących w X edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa (…)”. Temat tegorocznych konkursów brzmi: W poszukiwaniu naszej prywatności.

Dane osobowe i prywatność możemy chronić na wiele różnych sposobów. Czy sytuacje z życia codziennego stwarzają do tego okazje? Jak chronić prywatność skutecznie? UODO chce dowiedzieć się, co na ten temat sądzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele.

O tym, jakie sposoby na ochronę prywatności mają uczniowie, będziemy mogli się przekonać dzięki konkursowi adresowanemu właśnie do nich. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie spotu filmowego promującego tematykę ochrony danych osobowych.

Z kolei konkurs dla placówek oświatowych ma promować najciekawsze inicjatywy edukacyjne zrealizowane na podstawie autorskich scenariuszy zajęć opracowanych przez nauczycieli. Konkurs jest okazją do poznania sposobów upowszechnienia wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez innowacyjne metody nauczania, wykorzystujące język przekazu wizualnego dostosowany do tematu i możliwości poznawczych odbiorcy. Ma stanowić użyteczne źródło praktycznych informacji przekazanych w przystępnej formie.

Prace konkursowe należy przysyłać do 20 kwietnia 2020 r. na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z dopiskiem na kopercie odpowiednio „Konkurs dla placówek 2020” lub „Konkurs dla uczniów 2020”.

Wyniki konkursów UODO ogłosi 11 maja br. na stronie internetowej www.uodo.gov.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez patronów medialnych. Ponadto placówka oświatowa, która zajmie I miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie Prezesa UODO - statuetkę „Złote Pióro Programu”. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w czerwcu br. podczas seminarium podsumowującego bieżącą edycję programu.

Udział w obu konkursach jest dobrowolny i bezpłatny. Regulaminy konkursów są dostępne poniżej.

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

Patroni medialni

Partner wspierający:

Patroni medialni

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2020-01-28
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-01-29 13:01:23
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2020-05-11 14:57:07

Materiały do pobrania

Pobierz plik Regulamin konkursu dla uczniów 2020
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2020-01-29 13:02:41
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-01-29 13:02:41
Pobierz plik Regulamin konkursu dla placówek oświatowych 2020
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2020-01-29 13:03:18
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-01-29 13:03:18
Pobierz plik Aneks nr 1 do regulaminu konkursu dla placówek oświatowych 2020
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2020-04-28 12:32:45
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2020-04-28 12:32:45