Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 roku

Niniejsza Konwencja ma na celu zagwarantowanie, na terytorium każdej ze Stron, każdej osobie fizycznej, niezależnie od jej narodowości i miejsca zamieszkania, poszanowanie jej praw i  podstawowych wolności, w szczególności prawa do prywatności, w związku z automatycznym przetwarzaniem dotyczących jej danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-09-11
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2018-09-11 09:09:30
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-05-09 11:35:19

Materiały do pobrania

Pobierz plik Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 roku
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-09-11 09:30:16
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2018-09-11 09:30:16