Rola Europejskiej Rady Ochrony Danych

  1. Wydaje opinię w przypadku, gdy właściwy organ nadzorczy zamierza przyjąć i zgłasza do EROD projekt decyzji dotyczącej zatwierdzenia:
    • wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego,
    • kryteriów certyfikacji.
  2. Zatwierdza kryteria certyfikacji w przypadku wspólnej certyfikacji (europejskiego znaku jakości).
  3. Gromadzi w rejestrze wszystkie mechanizmy certyfikacji oraz znaki jakości i oznaczenia w dziedzinie ochrony danych i udostępnia je opinii publicznej.
  4. Prowadzi publiczny rejestr administratorów lub podmiotów przetwarzających certyfikowanych zgodnie z art. 42 ust. 7 RODO, mających siedzibę w państwie trzecim.
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-17 15:03:44
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-13 13:53:46