photo
05.04.2019

#RODO w edukacji: ochrona prywatności dzieci musi być priorytetem

Prywatność dzieci była wiodącym tematem spotkania "#RODO w edukacji”, które odbyło się 3 kwietnia 2019 r. w Sieradzu.

Wydarzenie w Sieradzu było pierwszym i jedynym w województwie łódzkim spotkaniem z ochroną danych osobowych w szkole, ale kolejnym z cyklu konferencji wojewódzkich Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) przybliżających dyrektorom oraz nauczycielom szkól i placówek oświatowych ogólnopolski program edukacyjny UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem tego projektu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów oraz w całym środowisku lokalnym. Sieradzkie spotkanie UODO organizował  wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Mirosław Sanek, zastępca Prezesa UODO w trakcie spotkania zwrócił uwagę, że podczas korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu jednym z częstszych zagrożeń jest naruszenie ich prywatności. A wraz z wiekiem młodych osób to zagrożenie wzrasta. Nawiązał przy tym do badań EU Kids Online 2018, które wśród najczęstszych zagrożeń wymienia m.in. użycie osobistych informacji w sposób niezgodny z wolą osoby, do której się odnosiły.

Uczestnicy spotkania w Sieradzu mieli możliwość poznania praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Jednym  w omówionych zagadnień był obowiązek informacyjny.

–  Obowiązek informacyjny szkoły powinny realizować już na etapie rekrutacji, a klauzula informacyjna może być zamieszczona na formularzach rekrutacyjnych – przypomniała Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w UODO.

Biorąc pod uwagę to, że szkoły często stosują monitoring wizyjny ekspertka UODO przypomniała zasady związane ze stosowaniem takich rozwiązań. Wskazała, że istniejące regulacje prawne określają tylko dwa przypadku, gdy stosowanie monitoringu w szkole jest możliwe.

- Celem uzasadniającym stosowanie monitoringu w szkole może być zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz ochrona mienia – zaznaczyła Paulina Dawidczyk. Dodała, że dyrektor szkoły wprowadzenie monitoringu powinien skonsultować z organem prowadzącym szkołę, radą pedagogiczną, rada rodziców, a także z samorządem uczniowskim.

Uczestnictwo w programie edukacyjnym UODO to dla szkół wsparcie eksperckie nie tylko w zakresie ochrony danych osobowych. Dlatego szkoły zdobywają wiedzę o tym, jak w codziennej działalności stosować przepisy prawa w tym zakresie (m.in. RODO), a także jak uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych i prywatności. I jak robić to w sposób dla nich interesujący.

To, w jaki sposób szkoła może uczyć dzieci o ochronie danych osobowych i prywatności na konkretnych przykładach omówiła Anna Janik, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi. Przekonywała, że działania edukacyjne w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności mogą diametralnie wpłynąć na świadomość młodych osób w tym zakresie.

Łódzka szkoła jest jedną z 335 placówek edukacyjnych z całej Polski, które uczestniczą w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”. Obecnie trwa IX edycja tego programu.

Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2019-04-05
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-04-05 15:04:38
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-04-08 09:35:43

Galeria zdjęć

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne