photo
08.05.2019

Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu e-OpenSpace

Stworzenie europejskiej platformy e-learningowej poświęconej ochronie danych osobowych oraz podsumowanie doświadczeń z 12 miesięcy stosowania RODO to główne tematy spotkania „RODO już rok z nami. Projekt e-OpenSpace”. Odbędzie się ono 30 maja 2019 r. w Warszawie. Jego organizatorem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zbliżające się wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat projektu „e-OpenSpace – Europejska innowacyjna otwarta platforma na rzecz elektronicznego utrzymywania współpracy i zrównoważonego zapewniania kształcenia zorientowanego na dorosłych w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych”. W jego realizacji uczestniczą Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) oraz Uniwersytet Jagielloński (UJ), wchodząc w skład międzynarodowego konsorcjum. Projekt finansuje Komisja Europejska z programu Erasmus+ „Kluczowe działanie 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Działanie – Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia dorosłych”.

Przedsięwzięcie służy przygotowaniu platformy e-learningowej, która będzie przeznaczona do wymiany informacji przez organy ochrony danych osobowych. Jednak jako narzędzie edukacyjne ma być dostępna dla wszystkich zainteresowanych, umożliwiając im samodzielną edukację w zakresie prawa o ochronie danych osobowych i prywatności.

Dotychczasowe prace w projekcie skupiały się na opracowaniu merytorycznej zawartości platformy. Tematykę podzielono na 10 modułów, przybliżających m.in.:

  • warunki legalnego przetwarzania danych osobowych,
  • prawa osób, których dane dotyczą,
  • obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających,
  • kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
  • przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Obecnie prace konsorcjum koncentrują się wokół technicznych aspektów funkcjonowania przyszłej platformy.

Udział UODO w unijnym projekcie to przykład jednego z wielu działań, w które Urząd zaangażował się, aby upowszechniać wiedzę nt. systemu ochrony danych osobowych. Zapowiadane wydarzenie umożliwi również szersze przedstawienie działań edukacyjnych i międzynarodowych realizowanych obecnie przez UODO.

Ponadto podczas spotkania będą omawiane doświadczenia organu ds. ochrony danych osobowych związane z pierwszym rokiem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz wyzwania, jakim musieli sprostać wszyscy zobowiązani do dostosowania się do zreformowanych przepisów. Takim podsumowaniom sprzyja termin konferencji, który przypada niemal rok od chwili rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia. Konferencja odbędzie się 30 maja 2019 r. w Warszawie (Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8).

 

Uwaga! Rejestracja zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie wydarzeniem.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-05-08
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-05-08 14:05:18
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2019-08-23 14:55:34

Materiały do pobrania

Pobierz plik Program konferencji RODO już rok z nami. Projekt e-OpenSpace
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-06-24 11:46:46
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-06-24 11:46:46