Porozumienie w sprawie współpracy GIODO z Akademią Obrony Narodowej, 21.10.2011

W dniu 21 października 2011 r. w Warszawie, w Sali Tradycji Klubu Akademii Obrony Narodowej (AON), dr Wojciech R. Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, podpisał z gen. dyw. dr inż. Romualdem Ratajczakiem, Rektorem – Komendantem AON, porozumienie w sprawie współpracy. Podczas uroczystości obecni byli także Pan Andrzej Lewiński, Z-ca GIODO oraz Prorektor ds. Naukowych dr hab. Andrzej Glen. Przedmiotem porozumienia jest określenie obszarów, zasad i warunków współpracy pomiędzy tymi instytucjami, która przebiegać będzie zarówno w obszarze edukacji, jak i działalności naukowo-dydaktycznej, promocyjnej, wydawniczej i organizacyjnej.

Akademia Obrony Narodowej to najwyższej rangi uczelnia cywilno – wojskowa. Powstała wprawdzie 1 października 1990 r. w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego WP, ale szczyci się dziedzictwem tradycji najstarszych polskich szkół wojskowych, m.in. Szkoły Rycerskiej i Wyższej Szkoły Wojennej. Uczelnia odziedziczyła po swoich poprzedniczkach podstawową misję, którą jest przyczynianie się do utrwalania bezpieczeństwa i obronności państwa poprzez badania naukowe i działalność ekspercką w dziedzinie nauk wojskowych i nauk pokrewnych oraz kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby sił zbrojnych i administracji państwowej. Pracownicy naukowi AON stanowią wyjątkowe środowisko eksperckie i doradcze obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-07
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 14:12:20
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 15:01:01

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie GIODO z AON
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2022-12-07 14:46:30
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-07 14:46:30