photo
21.05.2024

Czas na rewizję poradników UODO – czekamy na Was

Chcemy, by nasze materiały były zrozumiałe i odpowiadały na kluczowe problemy naszych partnerów a także przedstawicieli biznesu, instytucji, organizacji społecznych i społeczeństwa. Zapraszamy więc do zgłaszania uwag do poradników UODO zamieszczonych na stronie. Na początek ogłaszamy konsultacje dwóch poradników. Uwagi do nich można zgłaszać do 21 czerwca 2024 r.

Minęło sześć lat od rozpoczęcia stosowania RODO. Jest to odpowiedni moment, by przyjrzeć się treści poradników, procedurom, zastanowić się czy odpowiadają one współczesnym wyzwaniom i w razie konieczności zaktualizować zalecenia organu nadzorczego. Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczyna dzisiaj proces rewizji tych dokumentów i chce uwzględnić w nim głos wszystkich interesariuszy. Chcemy otworzyć się na głosy rynku i społeczeństwa, bo bez tego prawo do prywatności i wiedzy o tym, jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe, nie zakorzeni się w naszym kraju. Otwarte konsultacje są kluczowe dla naszego urzędu, bowiem tylko w ten sposób możemy budować wiedzę o ochronie danych osobowych oraz sprawić, że przekształci się ona w prawidłowe stosowanie przepisów RODO oraz realne gwarancje ochrony naszych danych.

Chcemy poddać konsultacji szereg poradników publikowanych na stronie Urzędu. Będziemy zbierać uwagi, pytania i propozycje zmian. Praca w trybie konsultacji oznacza, że zebrane głosy zostaną poddane analizie ze strony UODO, a uwagi będą mogły być rzeczywiście wpłynąć na kształt dokumentów.

Na początek chcemy zebrać uwagi do dwóch poradników UODO.

  1. Poradnika o przetwarzaniu danych przy zatrudnianiu „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” z 2018 r.
  2. Poradnika o reagowaniu na naruszenia danych osobowych „Jak administratorzy powinni postępować w przypadku naruszeń ochrony danych”  z 2019 r.

Celem konsultacji jest nie tylko to, by były one aktualne z punktu widzenia obowiązującego obecnie prawa, ale by odpowiadały na dzisiejsze wyzwania oraz dylematy i wątpliwości użytkowników.

Zebrane uwagi i sugestie zostaną opublikowane na stronie internetowej UODO po zakończeniu konsultacji, a następnie wzięte pod uwagę przy projektowaniu zmian w poradnikach UODO. To sprawi, że proces konsultacji będzie przejrzysty, a wszyscy jego uczestnicy będą mogli zobaczyć, jaki jest ich wkład w zmianę konsultowanych dokumentów. Publikacja wiąże się oczywiście z podaniem danych, bo dzięki temu będziemy mogli uznać autorstwo uwag. W przypadku instytucji będziemy się ograniczać do ich nazw, w przypadku osób fizycznych – jeżeli wyrażą na to zgodę - do imienia i nazwiska, wraz z ewentualną afiliacją.

Na uwagi, pytania i komentarze czekamy do 21 czerwca 2024 r.

Uwagi dotyczące poradnika „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” prosimy kierować na adres poradnik_zatrudnienie[ at ]uodo.gov.pl

Uwagi dotyczące poradnika „Jak administratorzy powinni postępować w przypadku naruszeń ochrony danych” prosimy kierować na adres poradnik_naruszenia[ at ]uodo.gov.pl

Uwagi przesyłane w innym trybie nie będą uwzględnianie w konsultacjach.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wpisywanie uwag w treści maila i niewysyłanie załączników.

Czekamy na uwagi!

Informacja o przetwarzaniu danych (pełna informacja znajduje się w załączniku):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.  

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia konsultacji poradników Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo jeżeli wyrażą Państwo zgodę, opublikujemy Państwa imiona i nazwiska jako autorów uwag i sugestii, zgłoszonych w ramach konsultacji,  na stronie internetowej UODO. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo  prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, w sytuacji gdy wcześniej wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się klauzuli informacyjnej. 

Jeżeli jako osoby prywatne, zgadzają się Państwo na upublicznienie swoich imion i nazwisk, prosimy, by do przesyłanych uwag dołączyć poniższe oświadczenie zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, moich danych osobowych, jako autora/ki uwag i sugestii zgłoszonych w ramach konsultacji poradników UODO, w celu publikacji ich na stronie internetowej UODO”.                                                                                             

Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-05-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-05-20 13:05:49
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-06-12 12:44:05

Materiały do pobrania

Pobierz plik Obowiązek informacyjny - poradniki UODO (PDF, 1.31 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-05-23 09:26:04
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-05-23 09:26:04