photo
21.11.2023

Wyjaśnienia EROD dot. technik śledzenia, podlegających dyrektywie o prywatności i łączności

Podczas 87. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 14 listopada br. w Brukseli, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła Wytyczne w sprawie zakresu technicznego art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Wytyczne te mają na celu wyjaśnienie, które operacje techniczne, w szczególności nowe i powstające techniki śledzenia, są objęte dyrektywą, i zapewnienie większej pewności prawa administratorom i osobom fizycznym.

Przewodnicząca EROD, Anu Talus, powiedziała: "Nie jest tajemnicą, że śledzenie aktywności użytkowników online może poważnie zaszkodzić prywatności ludzi. Niejasności dotyczące zakresu stosowania art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej oraz pojawienie się nowych technik, stanowiących uzupełnienie lub alternatywę dla tradycyjnych plików cookie, doprowadziły do powstania nowych zagrożeń prywatności. Wytyczne te omawiają rozwiązania, takie jak linki śledzące i piksele, przetwarzanie lokalne i unikalne identyfikatory, aby zapewnić, że obowiązki w zakresie zgody, określone w tym artykule, nie będą pomijane”.

W celu wyjaśnienia zakresu stosowania art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, w wytycznych przeanalizowano kluczowe pojęcia, o których mowa w tym artykule, takie jak "informacja", "terminal abonenta lub użytkownika", "sieć łączności elektronicznej", "uzyskiwanie dostępu" i "informacja przechowana/przechowywanie". Wytyczne zawierają również zestaw praktycznych przykładów przedstawiających popularne techniki śledzenia.

Wytyczne dotyczą wyłącznie zakresu stosowania art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Nie odnoszą się one do sposobu uzyskiwania zgody ani do wyjątków określonych w tym artykule.

EROD zachęca do zgłaszania uwag dotyczących Wytycznych 2/2023 w sprawie zakresu technicznego art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Uwagi należy przesłać najpóźniej 28 grudnia 2023 r., za pomocą udostępnionego na stronie EROD formularza: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2023/guidelines-22023-technical-scope-art-53-eprivacy_pl. 

 

Agenda 87. posiedzenia plenarnego EROD

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-11-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-11-21 14:11:45
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-11-24 08:33:44