photo
28.08.2023

Procedura weryfikacji pasażerów linii Ryanair. UODO reaguje

W związku z licznymi sygnałami pasażerów korzystających z usług linii lotniczych Ryanair dotyczącymi procedur weryfikacyjnych wykorzystywanych przez tego przewoźnika, UODO podjął działania zmierzające do wyjaśnienia, w jaki sposób przewoźnik przetwarza dane osobowe w procedurze weryfikacji pasażerów.

W ostatnim czasie zaniepokojeni pasażerowie skierowali do organu nadzorczego liczne sygnały – poprzez infolinię UODO, zawiadomienia i skargi – na spółkę Ryanair, której zarzucają – ich zdaniem – niewłaściwą praktykę postępowania z danymi osobowymi. Powiadomili m.in. o tym, że przewoźnik w celu przeprowadzenia odprawy żąda, np. skanów dowodów osobistych. Ponadto pojawiały się sygnały, że w przypadku odmowy oczekuje się uiszczenia przez pasażera opłaty za weryfikację jego tożsamości w systemie komputerowym.

– Konsekwentnie przypominamy, że utrata kontroli nad danymi osobowymi rodzi niebezpieczeństwo nieuprawnionego wykorzystania tych danych. Także ich nadmiarowe pozyskiwanie przez administratorów bywa nieuzasadnione. Dlatego cieszę się, że Polacy zwracają uwagę, jak i gdzie wykorzystywany jest ich dowód osobisty. Podjęliśmy odpowiednie działania, aby wyjaśnić, czy bezpieczeństwo ich danych osobowych nie jest zagrożone – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Po analizie skarg i uzupełnieniu braków formalnych sprawa zostanie przekazana do irlandzkiego organu nadzorczego (The Data Protection Commission). Zaangażowanie w sprawę irlandzkiego organu nadzorczego wynika z faktu, iż spółka Ryanair ma siedzibę w Irlandii. Jak przewiduje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w takich przypadkach dalsze procedowanie odbywać się może w ramach mechanizmu współpracy między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy (art. 60).

Jednocześnie Prezes UODO Jan Nowak zwrócił się do Prezesa UOKiK o rozważenie zbadania praktyk stosowanych przez tę linię lotniczą pod kątem tego, czy nie naruszają one zbiorowych interesów konsumentów.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-08-28
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-08-25 13:08:13
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-08-28 09:49:21