photo
21.06.2023

WSA w Warszawie kolejny raz potwierdził ustalenia UODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 21 czerwca 2023 r. (sygn. II SA/Wa 150/23) oddalił skargę P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, następcę prawnego Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.,  na decyzję UODO, nakładającą na tego administratora karę pieniężną w wysokości prawie 1,6 mln. zł.

Ponadto, w ostatnim czasie do Urzędu wpłynęło uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 listopada 2022 r. (sygn. II SA/Wa 546/22) oddalił skargę Santander Bank Polska na decyzję UODO, nakładającą na tego administratora karę pieniężną w wysokości ponad 545 tys. zł. Pełne omówienie tej sprawy jest dostępne w czerwcowym wydaniu „Biuletynu UODO”.

Po raz kolejny UODO wygrywa sprawy przed sądami.  W pierwszym kwartale tego roku takich spraw było aż 32.

 To kolejne już postępowanie, w którym sąd przyznał rację UODO. Cieszy nas, że coraz częściej sądy podzielają pogląd organu nadzorczego. Powoli kształtuje się linia orzecznicza, która w dużym stopniu wpłynie na pewność prawa w obszarze ochrony danych osobowych – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Potwierdzają to dane, z których wynika, że  w I kwartale 2023 r. liczba wyroków utrzymujących w mocy decyzje Prezesa UODO jest ponad dwa razy większa w stosunku do wyroków uchylających decyzje organu nadzorczego, których było 14. Dane za cały poprzedni rok wynoszą analogicznie - 142 wyroki utrzymujące w mocy decyzje Prezesa UODO i 57 uchylających decyzje.

 To bardzo ważne, ponieważ UODO wydając swoje decyzje zawsze bierze pod uwagę dobro osób fizycznych czyli ludzi i wskazuje, że osoby dotknięte naruszeniem muszą mierzyć się z konsekwencjami działania czy zaniechania administratora – dodał Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Temat ten był podnoszony także podczas Konferencji „Wyzwania dla ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów”, zorganizowanej 31 marca 2023 r., podczas, której wskazano na kluczowe wyzwania dla systemu ochrony danych osobowych w świetle 25 lat jego obowiązywania w naszym kraju.

Spotkanie to rozpoczęło szerszą dyskusję na ten temat, co w efekcie może doprowadzić do wzmocnienia ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Organ nadzorczy zapewnił, że pozostaje otwarty na współpracę na rzecz zagwarantowania realnej ochrony danych osobowych obywateli i pewność prawa w tym obszarze.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-06-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-06-21 13:06:41
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-06-30 12:38:57