photo
12.05.2023

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net

W dniu 9 lutego 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt III OSK 3945/21), mocą którego uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 2559/19) i decyzję Prezesa UODO z dnia 10 września 2019 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z wyciekiem danych osobowych ponad 2.200.000 użytkowników sklepów internetowych Spółki. Wyrok ten jest prawomocny.

Z uwagi na to, że powołane orzeczenie NSA w sposób niezaprzeczalny i precedensowy kwestionuje niezależność Prezesa UODO jako organu nadzorczego, jak i podważa jego kompetencje oraz kwalifikacje merytoryczne zatrudnionych w nim osób, niezbędne do wykonywania zadań, do których organ ten został powołany, Prezes UODO skierował w tej sprawie pismo do NSA.

Szczegóły poniżej.

Pismo Prezesa UODO z dnia 29 marca 2023 do Prezesa NSA dotyczące wyroku Morele.net

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-05-12
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2023-03-30 15:03:50
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-05-18 12:56:46

Materiały do pobrania

Pobierz plik Pismo Prezesa UODO z dnia 29 marca 2023 do Prezesa NSA dotyczące wyroku Morele.net (PDF, 217 KB)
Podmiot udostępniający: Dyrektor Urzędu
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2023-03-31 12:23:38
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-03-31 12:23:38