photo
31.03.2023

O ochronie danych osobowych. Między teorią a praktyką.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza na konferencję „Wyzwania dla ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów”, która odbędzie się 31 marca o godz. 10.00. Wydarzenie to organizowane jest we współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stoi na straży podstawowych praw i wolności obywateli, a w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych jako organ właściwy, który czuwa nad przestrzeganiem RODO, w swoich działaniach nie tylko reaguje na wpływające do Urzędu skargi czy zgłoszenia naruszeń ochrony danych, ale również uważnie przygląda się krajowej legislacji i z uwagą śledzi orzecznictwo w tym zakresie.

Program wydarzenia

Konferencja zostanie podzielona na trzy części. Prelegenci omówią w dwóch panelach – „W trosce o prawa jednostki. Rozbieżność orzecznictwa zagrożeniem dla ochrony danych osobowych” oraz „Ochrona danych osobowych gwarancją poszanowania prawa do prywatności” istotne kwestie związane z ochroną danych osobowych. Tuż po nich odbędzie się debata nt. „Systemu ochrony danych osobowych w pracach regulatorów na rzecz obywatela” z udziałem zaproszonych ekspertów.

Podczas wydarzenia Urząd poruszy m.in. temat wyzwań związanych z ochroną danych osobowych w świetle praktyki organu nadzorczego oraz w rozstrzygnięciach sądów.

Eksperci podejmą także zagadnienia dotyczące samego pojęcia danych osobowych wyrażonego w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE – instytucji czuwającej nad stosowaniem i jednolitą wykładnią prawa Unii Europejskiej. Nie zabraknie wystąpienia na temat wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych w kontekście definicji danych osobowych oraz przeglądu stanowisk i decyzji UODO, a także orzecznictwa krajowego w tym zakresie.

Pełna agenda wydarzenia znajduje się poniżej. 

Warunki uczestnictwa w konferencji

Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w tej konferencji będą mogły skorzystać z transmisji internetowej, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem strony WWW UODO poprzez link aktywny w dniu wydarzenia

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w webinarium decyduje kolejność przyłączenia się do wydarzenia. Link do transmisji konferencji będzie aktywny w dniu spotkania.

(https://uodo.clickmeeting.com/656735941/?r=AGZ2ZGZ3BQE8sSEvkMiRu3k8MI90MJWkoKu2DTuvpJVhqTWcYzA5sUj0BGN5Awx0ZN____)

 

Konferencja jest objęta patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowego Rejestru Długów oraz serwisu chronPESEL.pl .

 

 

Agenda wydarzenia

 

10.00-10.30 Otwarcie konferencji

Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Rektor dr hab. Konrad Janowski, prof. Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie
Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Adam Łącki, Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

10.30-10.45 Wystąpienie inauguracyjne

Wyzwania dla systemu ochrony danych osobowych w Polsce

Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Panel I  W trosce o prawa jednostki. Rozbieżność orzecznictwa zagrożeniem dla ochrony danych osobowych

10.45-11.05  

Przegląd stanowisk UODO i orzecznictwa krajowego w zakresie pojęcia danych osobowych

Paulina Dawidczyk, Dyrektor Departamentu Skarg, UODO

11.05-11.25

Rola EROD i jej wytyczne dotyczące pojęcia danych osobowych

Maria Owczarek Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, UODO

11.25-11.45

Opinie EROD i EIOD dotyczące aktów pakietu usług cyfrowych i strategii w zakresie danych

Anna Buchta, Kierownik Działu Polityka i Konsultacje, Europejski Inspektor Ochrony Danych

11.45- 12.00 Przerwa kawowa

Panel II Ochrona danych osobowych gwarancją poszanowania prawa do prywatności

12.00-12.15

Brak spójności przepisów krajowych z RODO. Prawo do prywatności a dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa

Weronika Kowalik, Naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji, UODO

12.15-12.30

Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego administracyjnych kar pieniężnych na skuteczność ochrony danych osobowych w Polsce

Jacek Młotkiewicz, Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń, UODO

12.30-12.45

Jak dbać o swoje dane w sieci – wyzwania i zagrożenia użytkowników Internetu

Milena Górecka, Naczelnik Wydziału Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych w Departamencie Polityki Konsumenckiej, UKE

12.45-13.00

Powszechna obawa o PESEL

Bartłomiej Drozd, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Konsumenckich Kaczmarski Group, ekspert ChronPESEL.pl.

13.00-13.15

Czy numery rejestracyjne to dane osobowe - czyli po co komu Konstytucja

r.pr. Maciej Gawroński, GP Partners Gawroński, Biernatowski, Sp. K.

13.15-14.15 Debata

- System ochrony danych osobowych w pracach regulatorów na rzecz obywatela

 

Moderator:

Adam Sanocki, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Rzecznik Prasowy UODO

Uczestnicy:

Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, UODO

r.pr. Maciej Gawroński, GP Partners Gawroński, Biernatowski, Sp.K.

Dorota Grudzień-Barbachowska, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej, UKE

Małgorzata Dulińska-Majkowska, radca prawny, kierownik Zespołu Ochrony Danych i Prywatności KRD

Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK

Robert Czarnowicz, Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

 

14.15-14.30 Zakończenie konferencji

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2023-03-31
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-03-20 09:03:40
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-04-04 14:18:24

Materiały do pobrania

Pobierz plik Agenda "Wyzwania dla ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów" (PDF, 2.10 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2023-03-27 11:49:12
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2023-03-27 11:49:12