photo
03.08.2022

EROD i EIOD o Wniosku dot. zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) podczas 68 posiedzenia plenarnego przyjęli wspólną opinię w sprawie Wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczania. Podczas posiedzenia przyjęto także wiążącą decyzję w trybie procedury rozstrzygania sporów z art. 65 dotyczącą Instagrama i pisma do Access Now i BEUC w sprawie TikToka.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęli wspólną opinię w sprawie Wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczania.

Wniosek Komisji Europejskiej dot. ww. rozporządzenia ma na celu nałożenie m.in. na dostawców usług dostępu do internetu, sklepy z aplikacjami, dostawców usług hostingu obowiązków związanych z wykrywaniem, usuwaniem i blokowaniem materiałów w internecie przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych (CSAM), a także nagabywanie dzieci w celach seksualnych.

EROD i EIOD popierając cele i zamiary leżące u podstaw wniosku, wyrażają obawy co do wpływu planowanych środków na prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Ich zdaniem Wniosek Komisji Europejskiej w obecnej formie może stwarzać większe ryzyko dla osób fizycznych, a co za tym idzie niż dla przestępców ściganych na gruncie przepisów o CSAM.

Należy odnotować, że utworzone ma zostać przyszłe Centrum UE oraz sieć krajowych organów koordynacyjnych ds. niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, którego nowa struktura nie wpłynie na uprawnienia i kompetencje organów ochrony danych, a zapewni przewidywaną ścisłą współpracę.

Rozstrzyganie sporów z art. 65 dotyczącą Instagrama

Podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła także wiążącą decyzję w sprawie rozstrzygnięcia sporu na podstawie art. 65 RODO. Decyzja która ma na celu rozwiązanie problemu braku konsensusu dot. niektórych aspektów projektu decyzji przyjętej przez irlandzki organ nadzorczy, jako wiodący organ nadzorczy, w odniesieniu do Instagrama (Meta Platforms Ireland Limited (dalej: Meta IE)) oraz późniejszych sprzeciwów organów nadzorczych, których sprawa dotyczy.

Sprawa dotyczy przestrzegania przez Meta IE przepisów RODO w odniesieniu do niektórych przypadków przetwarzania danych osobowych dzieci w usłudze Instagram. W szczególności dotyczy to publicznego ujawnienia adresów e-mail i numerów telefonów dzieci korzystających z funkcji konta biznesowego oraz domyślnie publicznego ustawienia dla kont osobistych dzieci na Instagramie.

Kilka z organów, których sprawa dotyczy zgłosiło sprzeciwy wobec projektu decyzji, dotyczące m.in. podstawy prawnej przetwarzania i ustalenia administracyjnej kary pieniężnej.

Z związku z nieosiągnięciem przez organy konsensusu w sprawie niektórych sprzeciwów, projekt decyzji został skierowany do EROD w celu rozstrzygnięcia sporu, w rezultacie czego EROD przyjęła przedmiotową decyzję na podstawie art. 65. Wiodący organ nadzorczy przyjmie ostateczną decyzję skierowaną do administratora na podstawie decyzji EROD bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu miesiąca od notyfikowania przez EROD jej decyzji.

Pisma dotyczące TikToka

EROD przyjęła także dwa pisma w odpowiedzi na pisma organizacji non-profit  Access NowBEUC dotyczące TikToka.

EROD podkreśla szybkie działania podjęte przez organy nadzorcze Hiszpanii, Irlandii i Włoch, po ogłoszeniu przez TikTok, że nie będzie on już pozyskiwać zgody użytkowników na wysyłanie spersonalizowanych reklam, ale że podstawą prawną będzie uzasadniony interes TikToka i jego partnerów. W wyniku działań organów nadzorczych TikTok powiadomił, że wstrzyma zmianę podstawy prawnej stosowanej do spersonalizowanych reklam.

 

Agenda 68. Posiedzenia plenarnego w języku angielskim

Komunikat prasowy EROD ws. Wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i jego zwalczania w języku angielskim

Komunikat prasowy EROD ws. wiążącej decyzji w trybie procedury rozstrzygania sporów z art. 65 dotyczącą Instagrama i pism do Access Now i BEUC w sprawie TikToka w języku angielskim

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-08-03
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-08-03 09:08:50
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-08-03 09:49:35