Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących w rozumieniu art. 43 ust. 3 RODO

Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących zostaną opracowane przez Prezesa Urzędu z uwzględnieniem Wytycznych 4/2018 EROD w sprawie akredytacji podmiotów certyfikującychna podstawie art. 43 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679).

Treść dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących zostanie zamieszczona po ich zaopiniowaniu przez Europejską Radę Ochrony Danych i ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-17 14:03:49
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-09 14:16:36