Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących w Polsce (art. 43 ust. 3 RODO)

W 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadził prace nad projektem dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących. Dokument ten został sporządzony m.in. w oparciu o Wytyczne 4/2018 w sprawie akredytacji podmiotów certyfikujących na podstawie art. 43 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679)366.

W styczniu 2022 roku projekt ten został przedłożony Europejskiej Radzie Ochrony Danych do zaopiniowania w trybie art. 64 RODO.

W lipcu 2022 r. EROD wydała opinię w przedmiotowej kwestii, wskazując m.in. zmiany, jakie należy wprowadzić do ww. projektu dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących. Polski organ nadzorczy przyjął opinię EROD w całości i przesłał Radzie poprawiony projekt dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził 8 grudnia 2023 r. Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących - poniżej treść tego dokumentu.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Karolina Jastalska
date 2022-03-17 14:03:49
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-08 14:03:51

Materiały do pobrania

Pobierz plik Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących (wersja polska) PDF, 455 KB
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-12-08 14:03:01
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-08 14:03:01
Pobierz plik Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących (wersja angielska) PDF, 446 KB
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2023-12-08 14:03:00
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-08 14:03:00