RODO w szkolnej ławce – czyli o co najczęściej pytają dyrektorzy, rodzice i nauczyciele
Wyjaśnieniu najczęstszych problemów związanych ze stosowaniem RODO w sektorze oświaty poświęcony był wykład on-line zorganizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 17 maja 2019 r.
Ruszają konkursy dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
UODO zaprasza uczniów i szkoły biorące udział w IX edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” do udziału w dwóch konkursach.
"Obowiązek informacyjny" – zapis webinarium UODO dla szkół
Zapraszamy Państwa do obejrzenia zapisu webinarium poświęconego realizacji obowiązku informacyjnego w szkole. Ekspertka Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprezentowała to zagadnienie uczestnikom IX edycji programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.
#RODO w edukacji: ochrona prywatności dzieci musi być priorytetem
Prywatność dzieci była wiodącym tematem spotkania "#RODO w edukacji”, które odbyło się 3 kwietnia 2019 r. w Sieradzu.
#RODO w edukacji: uczniowie chcą chronić swoją prywatność
Słuchowisko, rapowana piosenka czy przedstawienie ─ uczniowie z Siedlec na wiele sposobów potrafią opowiedzieć o ochronie danych osobowych. Ich nauczyciele zgodnie podkreślają, że uczniowie chcę chronić swoją prywatność, dlatego z zaangażowaniem biorą udział w programie „Twoje dane –Twoja sprawa”.
"Obowiązek informacyjny" tematem kolejnego webinarium UODO dla szkół
Treść obowiązku informacyjnego powinna być zrozumiała dla odbiorcy. Między innymi o tym, jak tworzyć tego typu informacje komunikatywnie i zgodnie z RODO dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie rozmawiali z ekspertem UODO podczas webinarium dla szkół, które odbyło się 22 marca 2019 r.
„Monitoring wizyjny w szkole – aspekty prawne i techniczne” – zapis webinarium UODO dla szkół
Zapraszamy Państwa do obejrzenia zapisu webinarium poświęconego stosowaniu monitoringu wizyjnego w szkole. Eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprezentowali to zagadnienie uczestnikom IX edycji programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.
„Monitoring wizyjny w szkole – aspekty prawne i techniczne” tematem webinarium UODO dla szkół
Jakie środki techniczne i organizacyjne powinny być brane pod uwagę w fazie planowania, oceny skutków i zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku stosowania monitoringu wizyjnego? Jakiej przestrzeni nie wolno monitorować? Kto powinien mieć dostęp do nagrań z monitoringu i ile czasu dane mogą być przechowywane? – na te i inne pytania odpowiadali eksperci Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas transmitowanego 11 stycznia 2019 r. wykładu online dla uczestników programu edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Warto, by szkoły uczyły ochrony prywatności i danych osobowych
Spotkaniem w mazowieckiej Przysusze Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zainaugurował cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.
II edycja „Programu Sprawnościowego ODO”
„Program Sprawnościowy ODO” realizowany jest w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje Danie - Twoja Sprawa”. Jego autorem jest Anna Janik, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 202 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.
Szkoły przez zabawę będą uczyć ochrony danych osobowych
W roku szkolnym 2018/2019 w IX już edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa” będzie uczestniczyło 335 placówek edukacyjnych.
Szkolenie dla uczestników IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 15 – 16 października 2018
Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych koordynatorom Programu oraz wyposażenie kadry pedagogicznej szkół i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne. Szkolenie służy przygotowaniu nauczycieli do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych dzieci i młodzieży.
Zapisy do IX Edycji programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” rozpoczęte
Już od 30 sierpnia ruszają zapisy do kolejnej, IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w projekcie edukacyjnym UODO mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 21 września 2018r.
Regulamin IX Edycji
Regulamin IX Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa".
Harmonogram IX Edycji
Etapy oraz program IX Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje Dane - Twoja Sprawa".