Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Informacje ogólne

W celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru nad systemem Eurodac, krajowe organy nadzorcze  oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, działając w granicach swych kompetencji, aktywnie współpracują  oraz spotykają się przynajmniej dwa razy w roku w ramach Grupy ds. Koordynacji Nadzoru nad Systemem Eurodac. W skład Grupy wchodzą organy reprezentujące 28 państw członkowskich UE, a także takie państwa jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Grupie przewodniczy obecnie szwedzki organ ochrony danych, a bułgarski organ ochrony danych pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

W ramach współpracy i cyklicznych spotkań członkowie grupy:

  • wymieniają stosowne informacje; 
  • pomagają  sobie  wzajemnie  w  prowadzeniu  kontroli  i  inspekcji; 
  • analizują  trudności w interpretowaniu lub stosowaniu podstaw prawnych funkcjonowania systemu Eurodac;
  • badają problemy związane ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub wykonywaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą;
  • opracowują zharmonizowane propozycje wspólnych rozwiązań wszelkich problemów oraz propagują wiedzę na temat praw związanych z ochroną danych.

Wspólne  sprawozdanie  z  działalności  przesyłane  jest  co  dwa  lata  Parlamentowi  Europejskiemu,  Radzie,  Komisji  i  Agencji (eu-LISA).

Bardziej szczegółowe informacje na temat Grupy ds. Koordynacji Nadzoru nad Systemem Eurodac dostępne są na jej stronie internetowej

Informacje o sposobach realizacji swoich praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie danych przetwarzanych w systemie Eurodac można uzyskać na stronie internetowej Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-08-29
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 08:05:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Malinowski 2019-08-29 14:20:19