Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/

„Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych”, oznaczenie niniejszego postępowania: DA.201.9.2023. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne jest na Platformie e-Zamówienia.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-8e6bce24-8de9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e6bce24-8de9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację:
user Robert Tyszewicz
date 2023-12-01
Wprowadził informację:
user Rodryg Sztrubel
date 2023-12-01 14:12:00
Ostatnio modyfikował:
user Rodryg Sztrubel
date 2023-12-01 14:20:43