Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

W tej zakładce znajdą Państwo opinie EROD wydawane w ramach mechanizmu spójności, skierowane do krajowych organów nadzorczych, na podstawie art. 64 RODO. Krajowe organy nadzorcze mogą zwracać się do EROD z wnioskiem o opinie dotyczące wszelkich kwestii związanych z ogólnym stosowaniem RODO lub wywołujących skutki w więcej niż jednym państwie członkowskim. Jeżeli krajowy organ nadzorczy zamierza przyjąć środek dotyczący kwestii prawnych mających skutki transgraniczne, musi zwrócić się do EROD o wydanie opinii na temat projektu decyzji tego organu (pełny wykaz tych środków wskazany jest w art. 64 ust. 1 RODO, są to m.in.: kodeksy postępowania, standardowe klauzule umowne itd.). Po wydaniu przez EROD opinii w ramach mechanizmu spójności, krajowe organy nadzorcze przyjmują decyzje krajowe. Rejestr decyzji podjętych przez organy nadzorcze i sądy w sprawach objętych mechanizmem spójności dostępny jest pod tym linkiem. Opinie EROD dotyczące konsultacji ustawodawczych na wniosek Komisji Europejskiej (na mocy art. 70 EROD lub wspólne opinie EROD i EIOD na mocy art. 42 rozporządzenia 2018/1725) dostępne są na stronie internetowej UODO w zakładce Inne dokumenty.