Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakładka ta zawiera dokumenty Grupy Roboczej Art. 29 (tj. Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, ustanowionej w art. 29 dyrektywy 95/46/WE) odnoszące się do stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679 (RODO). Zgodnie z art. 68 rozporządzenia 2016/679 Europejska Rada Ochrony Danych zastąpiła Grupę Roboczą Art. 29. Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego EROD zatwierdziła poniższe dokumenty GR Art. 29 dotyczące RODO: