Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak identyfikować podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w związku z podawaniem leków?

Jako IOD wykonujący swoją funkcję w Domu Pomocy Społecznej zastanawiam się, czy dopuszczalne jest wywieszanie imiennych tabliczek przed pokojami podopiecznych.

Niewątpliwie zdrowie i życie ludzkie jest najwyższą wartością. Dlatego, w przypadku zderzenia tych wartości z zapewnieniem prywatności osób fizycznych i bezpieczeństwa ich danych osobowych rodzą się wątpliwości jak pogodzić te dwie ważne kwestie. Jedną z takich sytuacji jest konieczność właściwej identyfikacji przebywającego w Domu Pomocy Społecznej pensjonariusza celem podania przepisanych mu leków. W tego typu placówkach przebywają najczęściej osoby w podeszłym wieku, cierpiące na różne schorzenia, a co za tym idzie przyjmują odpowiednio zaordynowane przez lekarza leki. Zdarzają się sytuacje utraty i zaników pamięci podopiecznych, a wówczas personel nie będzie miał pewności co do tożsamości pacjenta, któremu należy podać właściwe leki. Bez wątpienia ryzyko podania niewłaściwego produktu leczniczego może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia danej osoby. Wobec tego, czy można uznać za prawidłową praktykę wywieszanie przy pokojach pensjonariuszy tabliczki z ich imionami i nazwiskami? Takie rozwiązanie prowadzi do udostępnienia danych osobowych pensjonariuszy osobom postronnym (np. odwiedzającym innych podopiecznych), a także budzi wątpliwości, czy będzie ono właściwie służyło zadeklarowanemu celowi. W trosce o zdrowie i życie pensjonariuszy oraz w celu wyeliminowania ryzyka związanego z możliwością błędnego podania leków, przykładowym rozwiązaniem powyższego problemu może być między innymi imienne oznaczenie konkretnej osoby, nie zaś pokoju, w którym została ona zakwaterowana. Pensjonariuszy można wyposażyć na przykład w imienne opaski, które pozwalałyby personelowi medycznemu na jednoznaczną identyfikację i właściwe podanie leków swoim podopiecznym. Jest to rozwiązanie, które nie dość, że pomoże osiągnąć cel, ale także pozwoli pozostać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2019-07-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-07-30
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-31 08:07:58
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-07-31 08:36:53