Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

W jakim terminie należy zawiadomić o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD?

TERMIN ZAWIADOMIENIA O ODWOŁANIU IOD/ZMIANIE DANYCH IOD

Administrator lub podmiot przetwarzający, zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odwołaniu IOD/zmianie danych IOD w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia (art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie lub na konto:

Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa,

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. 

W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za pełnomocnictwo - należy zamieścić skrót PUODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako załącznik do formularza.

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

2019-01-08 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2019-01-08
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-01-08 11:01:48
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-03-30 12:19:01