Kto jest administratorem danych osobowych w przypadku biblioteki uniwersyteckiej?

Administratorem danych przetwarzanych w związku z działalnością biblioteczną jest uniwersytet, w ramach którego działa biblioteka.

Biblioteka nie jest odrębnym stanowi odrębnego administratorema. Biblioteka uniwersytecka stanowi integralną część uniwersytetu, przy którym działa. Jest tworzona na podstawie przepisów ustawy z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85), zgodnie z którymi uczelnia zapewnia warunki, w tym infrastrukturę, niezbędne do upowszechniania i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych. Ustawa ta określa także, że w uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka, a uczelnia może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu.

Zgodnie z tymi przepisami o sposobach przetwarzania danych w ramach uniwersyteckiego systemu bibliotecznego decyduje uniwersytet, zatem będzie on administratorem danych osobowych użytkowników biblioteki uniwersyteckiej w rozumieniu zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 12:03:54
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 12:10:20