Czy wykonując prywatne badania laboratoryjne muszę podawać PESEL?

Tak, należy podać PESEL.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, do obowiązków osoby pobierającej materiał należy w szczególności dokonywanie jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości pacjenta, od którego został pobrany materiał.

W przypadku braku numeru PESEL – laboratorium przetwarza nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dlatego nie ma możliwości anonimowego oddania materiału do badania (za wyjątkiem badań w kierunku wirusa HIV - na podstawie ustawowego wyjątku).

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 12:03:13
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 12:03:39