Czy uczelnia może przetwarzać nazwiska studentów wz. z utworzeniem e-maila na jej domenie?

Tak, uczelnia może przetwarzać powyższe dane osobowe. 

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczelnia jest odpowiedzialna za udostępnienie narzędzi do kształcenia zdalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności autorskiego, licencyjnego i RODO oraz zapewnienie legalnego i bezpłatnego dostępu do narzędzi dla wszystkich uczestników.

Podstawę przetwarzania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska studenta stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. e) RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 11:03:17
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 12:00:20