Wycofałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czy mam prawo do bycia zapomnianym?

Wprawdzie RODO przyznaje prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych), należy pamiętać, że nie jest ono bezwzględne. Można żądać jego realizacji np. wówczas, gdy:

  • dane stały się zbędne do realizacji zakładanych celów,
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
  • dokonano wycofania swojej zgody i nie ma innej przesłanki legalizującej ich wykorzystywanie.

Natomiast nie w każdej sytuacji mamy prawo do bycia zapomnianym. Tak jest choćby wtedy, gdy dany podmiot (np. szkoła, gmina czy przychodnia) musi wykorzystywać Twoje dane, by zrealizować nałożony na niego obowiązek prawny.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 11:03:47
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 11:43:37